Dokumenttagg: värdepappersfonder

Lagrådsremiss om gränsöverskridande distribution av fonder

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lagändringar med anledning av att det har gjorts ändringar i EU-direktiv som reglerar fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder, och i en EU-förordning om gränsöverskridande distribution av fonder.

Söderberg & Partners rapport om hållbara fonder

För fjärde året i rad har Söderberg & Partners tagit fram en rapport om hållbarhetsarbetet i värdepappersfonder. Rapporten, som baserar sig på information om hållbarhetsarbetet i 3 100 fonder, visar att hållbarhetsarbetet har kommit längre i aktiefonder än i andra typer av värdepappersfonder.