Dokumenttagg: Världsbanken

Dom i kammarrätten om skatt på pension från Världsbanken

Kammarrätten meddelade den 11 mars dom i ett mål där en tidigare anställd vid Världsbanken överklagat en tidigare dom från förvaltningsrätten i Stockholm om beskattning av pensionsutbetalning från Världsbankens pensionstrust. Kammarrätten går dock på samma linje som förvaltningsrätten, det vill säga att pensionen ska beskattas.