Dokumenttagg: Varning

Eiopas varning gällande kreditgivarnas låneskyddsförsäkringar

I ett varnande brev kopplat till en rapport om låneskyddsförsäkringar kopplade till krediter i banker och andra kreditinstitut uppmanar Eiopa banker och försäkringsbolag att säkerställa att distributionen av denna typ av produkter är i överensstämmelse med EU:s regelverk.

Disciplinnämndens beslut om varning mot förmedlarbolag

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har beslutat att meddela en varning mot ett förmedlarbolag som är anslutet till InsureSec, mot bakgrund av att bolaget inte följt regelverket när det gäller vad som är att betrakta som opartisk och personlig rådgivning.

Beslutet om varning mot Maiden Life

FI offentliggjorde den 23 juni att Maiden Life fått en varning och en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor bland annat sedan bolaget brutit mot regeln att huvudkontoret ska vara placerat i Sverige.

FI:s beslut om varning och sanktionsavgift för Skandia

Finansinspektionen informerade den 22 april om att man fattat beslut om att meddela Skandia en varning bland annat sedan bolaget inte följt reglerna för beräkning av solvenskapital. Skandia ska även betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.