Dokumenttagg: Volvia

Volvias rapport om barnsäkerhet i bil 2019

Volvia har sedan år 2019 producerat en årlig rapport om barns säkerhet i bil. Av årets rapport, som producerats av Norstat på uppdrag av If, framgår att det skett vissa förbättringar. Men fortfarande åker nästan vart femte barn 2—4 år framvänt.