Dokumenttagg: whiplash

Trygg-Hansa förlorade i oenig hovrätt i nytt whiplashmål

Trygg-Hansa har förlorat ett mål i hovrätten för Västra Sverige, där en kvinna krävt ersättning för en whiplash-skada. Trygg-Hansa tvingas nu betala 850 000 kronor i rättegångskostnader och 62 000 kr per år i livränta.  Rätten var inte enig, ett hovrättsråd anmälde avvikande mening.