Dokumenttagg: Willis Towers Watson

WTW:s rapport om cyberförsäkring

Willis Towers Watson i Sverige går i en sammanställning igenom de nya krav som ställs på försäkringstagarna när det gäller cyberförsäkring, och vad man som försäkringstagare kan göra för att öka sina möjligheter att få ett bra och prisvärt cyberskydd.

Domstol tillbakavisade WTW:s kritik mot upphandling

I en dom den 18 juni tillbakavisar förvaltningsrätten i Linköping kraven från Willis Towers Watson om att avbryta en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menade att kriterierna i upphandlingen var för snäva, något som tillbakavisades av domstolen.

Ansökningsinbjudan för Lisebergs Jubileumsprojekt

I anslutning till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 planerar nöjesparken Liseberg att uppföra en vattenpark och ett upplevelsehotell med tema Ostindiska Kompaniet. Projektet uppskattas till cirka 2 miljarder kronor. Willis Towers Watson har nu gått ut i en offentlig upphandling av försäkring för jubileumsprojektet.

Ansökan om överprövning av upphandling av försäkringsförmedlare

Willis Towers Watson begärde den 11 mars att förvaltningsrätten i Linköping överprövar ett upphandlingsunderlag från Norrköpings och Linköpings kommuner, avseende en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menar att upphandlingsunderlaget inte borde kräva att företag som deltar i upphandlingen har erfarenhet av kommuner med fler än 75 000 invånare.