Dokumenttagg: Willis

Ansökningsinbjudan för Lisebergs Jubileumsprojekt

I anslutning till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 planerar nöjesparken Liseberg att uppföra en vattenpark och ett upplevelsehotell med tema Ostindiska Kompaniet. Projektet uppskattas till cirka 2 miljarder kronor. Willis Towers Watson har nu gått ut i en offentlig upphandling av försäkring för jubileumsprojektet.