Dokumenttagg: Zurich

Överklagandet av Slussen-domen

Zurich, Swiss Re och HDI Global inkom den 2 april med ett överklagande av domen i Stockholms tingsrätt den 12 mars, där domstolen slog fast att bolagens projektförsäkring kan tas i anspråk för att täcka skadeståndskrav från restaurang Gondolen.

The Global Risks Report 2020

Den 15 januari presenterades The Global Risks Report 2020 utgiven av World Economic Forum med stöd av Zurich och Marsh & McLennan.

HD meddelade PT för omprövning av trafikskadeersättning

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för en tvist om trafikskadeersättning, där Zurich är försäkringsgivare. En försäkringstagare har begärt omprövning av ersättningen för inkomstförlust. Om försäkringstagaren får rätt i HD kan det innebära en annan bedömning av orsakssambandet mellan personskada och arbetshinder.