Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Corona-krisens positiva effekt för Moderna — 1,8 procentenheter på CR

KrönikaI veckan presenterade danska Tryg Forsikring — som det första av det stora nordiska försäkringsbolagen — sitt kvartalsresultat för andra kvartalet.

Av visst intresse är att Tryg på ett tydligt sätt kvantifierar effekterna av corona-krisen på resultatet.

För första halvåret är effekterna överlag negativa för koncernen som helhet. Värdet på kapitalplaceringarna har sjunkit med 440 miljoner DKK, Tryg-koncernens ökade kostnader för reseförsäkringen under corona-krisen tar med råge ut de minskade skadekostnaderna för andra försäkringsgrenar i koncernen.

Men ser man enbart till det andra kvartalet, är bilden radikalt annorlunda. Corona-krisens positiva effekter uppgår till 95 miljoner DKK på försäkringsresultatet för koncernen som helhet. Combined ratio för koncernens privatförsäkringar påverkades positivt av corona-krisen under andra kvartalet med 1,3 procentenheter. Inom företagsförsäkring var den positiva effekten av corona under andra kvartalet hela 2,7 procent på combined ratio.

I den svenska delen av Tryg — Moderna Försäkringar — tycks det som om de positiva ekonomiska effekterna av corona-krisen är större än för koncernen som helhet. Corona-krisens positiva effekter under andra kvartalet uppgick här till 1,8 procentenheter. Med tanke på att affärsområdet Sverige i Tryg-koncernen i första hand avser privatförsäkring, kan detta närmast jämföras med de 1,3 procentenheter som var den positiva effekten för Tryg-koncernens privatmarknadsdel under samma period.

Huvudförklaringen till att corona-krisen har haft en positiv inverkan på resultatet för Moderna under andra kvartalet, är minskade skadekostnader för motorförsäkring, olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring. De negativa effekterna av covid 19-pandemin gäller framförallt reseförsäkring, och hade störst betydelse under första kvartalet i år. Som helhet under första halvåret har corona-krisen haft en positiv effekt på combined ratio för Moderna på cirka 0,3 procentenheter.

Vad effekterna av pandemin blir på längre sikt återstår att se. Det är inte osannolikt att rörligheten ökar i samhället under andra halvåret, och att den positiva resultateffekten därigenom inte är bestående för helåret. Som påpekats tidigare kommer krisen också att medföra sänkt tillväxt i samhället, vilket inte på något sätt är positivt för försäkringsbranschen. Detta alldeles bortsett från de tragiska mänskliga konsekvenser som pandemin har för enskilda människor som drabbas.

Oavsett detta har Tryg redovisat pandemins negativa och positiva resultateffekter på ett föredömligt vis.

Återstår nu att se om övriga skadeförsäkringsbolag lyckas vara lika transparenta och pedagogiska i sin redovisning.

* * * * *

Kaxiga Insurtechbolaget Hedvig presenterade i veckan en egen sammanställning — ”Hedvigrapporten” — av vad bolaget har åstadkommit hittills.

Hedvig slog sig för bröstet och pekade på sina positiva omdömen på TrustPilot där snittbetyget sedan start uppgår till 4,6 på en femgradig skala. De fem största svenska bolagen har enligt Hedvig haft ett betyg på TrustPilot på 1,5 (!) på samma skala.

Åtminstone tills de etablerade bolagen började uppmärksamma betydelsen av TrustPilot. ”Plötsligt gick både Folksam och If från bottennoteringar till toppnoteringar över en natt”, skriver Hedvig i sin rapport — och pekar på att de båda bolagen plötsligt fått hundratals reaktioner i form av ”automated invitations” till skillnad från Hedvigs uteslutande ”organic” betygsättning.

Underhållande på sitt sätt naturligtvis.

Men den verkligt stora bomben i sammanställningen är något helt annat. Nämligen uppstickarbolagets andel av nytecknade hemförsäkringar. Enligt Hedvigrapporten har Hedvig ·— med hänvisning till statistik från Svensk Försäkring — hittills i år fått 6 procent av alla nya hemförsäkringar på marknaden. Endast de fyra marknadsdominanterna Folksam, Länsförsäkringar, If och Trygg-Hansa är större än Hedvig på nyteckning. Gruppen ”övriga” är mindre än Hedvig; endast 5 procent av den totala marknaden för nyteckning av hemförsäkring.

Om statistiken stämmer fullt ut är Hedvig därmed större på nyteckning än bolag som Gjensidige, Moderna och Dina — tillsammans! Och detta efter bara knappt två år på marknaden.

Hedvig är naturligtvis att gratulera. Men konsekvenserna för marknaden som helhet är faktiskt ännu större än så. För om en enda nystartad konkurrent på två år kan erövra 6 procent av marknaden för nyteckning, hur kommer det då inte bli när ytterligare kvalificerade aktörer flockas på försäkringsmarknaden framöver? Till hösten startar Gofido, med ett delvis bredare anslag än Hedvig.

Det vore osannolikt att inte ytterligare lättrörliga, kostnadseffektiva och kundnära insurtechbolag inspireras av framgångarna och tar chansen framöver. Med andra ord: Det blåser upp på den svenska försäkringsmarknaden och kan vara dags för de etablerade bolagen att börja hålla i hatten på allvar.

* * * * *

För en tid sedan presenterades en rapport från minPension om kompensationsgraden för svenska pensionärer, det vill säga hur den kommande pensionen förhåller sig till den lön man har före pensionen.

Inte sällan känns larmrapporter om låga pensionsnivåer väl pessimistiska, och innehåller en doft av skrämselpropaganda för att öka försäljningen av sparprodukter som inte alltid är nödvändiga.

Men i det här fallet handlar det om halvstatliga minPension, som inte i första hand kan tänkas misstänkas för att bedriva skrämselpropaganda.

Enligt den nya rapporten är mediankompensationsgraden inte ens 60 procent — inklusive tjänstepensionen! Den beräknade kompensationsgraden är därmed flera procentenheter lägre än vid motsvarande undersökning år 2015. Allra lägst är kompensationsgraden för lönespannet 35 000—45 000 kronor per månad.

Med andra ord ett riktigt starkt kort för den som vill sälja kompletterande sparprodukter av olika slag!

Och ett blytungt argument för att införa den nya typ av pensionssparande som har föreslagits tidigare av branschen.

Förmodligen är det bara är en tidsfråga innan något liknande blir verklighet. Ibland har dock tidsfrågor en tendens att dra ut på tiden.

* * * * *

En riktigt härlig fortsatt sommar tillönskas alla läsare.

Möjligen blir utgivningen de närmaste veckorna inte fullt lika frekvent som under högsäsong. Detta i så fall för att både du som läsare och vi på redaktionen ska få chansen att vila ut inför nya friska tag till höstterminen.

Håll ut — vi hörs!

11 juli, 2020
Gunnar Loxdal