Image of author

Är Polarbröd en av Sveriges största försäkringsskador någonsin?

Under den gångna veckan har det rapporterats intensivt om vad som mycket väl kan vara en av Sveriges största industriskador någonsin; storbranden vid Polarbröd i Älvsbyn.

Även om inga officiella siffror har presenterats för skadans omfattning ryktas det om att det totala beloppet på skadan kan ligga så högt som 2 miljarder kronor. Som en jämförelse kan nämnas att de totala skadekostnaderna efter Salabranden 2014 har uppskattats till cirka 300 miljoner kronor.

Ingen officiell information har heller gått ut när det gäller vilken förmedlare som hanterat försäkringsskyddet och vilket försäkringsbolag som står risken. Enligt information till Sak & Liv är det ett av Söderberg & Partners kontor i Piteå som har handlat upp försäkringen och Länsförsäkringar Norrbotten som är försäkringsgivare.

Skulle det förhålla sig på det viset att Länsförsäkringar Norrbotten är försäkringsgivare, är förmodligen Polarbröd att gratulera. Oavsett hur villkor och avtal har formulerats kring Polarbröds försäkring, är nog sannolikheten i så fall låg att det skulle uppstå något slags tvist kring försäkringsersättningen. För inte vill väl det lokala länsbolaget framstå som boven i dramat när bygdens stolthet Polarbröd ska bygga upp sin nya fabrik så snart som möjligt? Skulle bolaget krångla med skaderegleringen riskerar man omfattande badwill bland bolagets alla privatkunder i länet.

Och omvänt — en skadehantering som uppfattas som framgångsrik och empatisk kan innebära omfattande goodwill även bland privatkunderna, inte minst i Älvsbyn. En stor marknadsmässig uppsida med andra ord med att hantera storskadan på rätt sätt!

Vid utgången av förra året översteg konsolideringskapitalet i Länsförsäkringar Norrbotten 1 miljard kronor. Självbehållet är enligt bolagets årsredovisning maximerat till 7 miljoner kronor per skadetillfälle; resten av risken tas genom riskutbyte av andra bolag i länsförsäkringsgruppen, samt av externa återförsäkrare.

Utan att ha någon direkt insyn i hur det interna återförsäkringnätverket i Länsförsäkringar ser ut kan man nog anta att branden i Älvsbyn kommer att hanteras — om inte med en med en axelryckning, så i alla fall med varsamhet och omtanke.

Alla inblandade i det kommande jätteprojektet önskas ett varmt lycka till!

Det bör understrykas att informationen om belopp och involverade försäkringsbolag och förmedlare inte har bekräftats officiellt av någon av de inblandade.

Här hittar du Länsförsäkringar Norrbottens senaste årsredovisning. (Förutsätter Premium-abonnemang.)

* * * * *

Vår sammanställning i veckan av kapitalflyttarna inom svensk livförsäkring under det senaste året har väckt visst — berättigat — intresse.

På kryssmarknaderna är — som vanligt frestas man att säga — bankernas livbolag de stora vinnarna. Endast SEB Pension och Försäkring har här ett negativt flyttnetto. Men det ska det bli ändring på framöver, utlovar SEB.

Bankernas triumf beror givetvis delvis på den överlägsna distributionskanal som ligger i att ha löpande kontakt med sina privatkunder, bland annat i samband med bolåneupplägg. Det ger också en hint om vart flyttströmmarna kommer att gå den dagen den utlovade breddade flytträtten blir verklighet.

Att Skandia är den stora vinnarna när det gäller livförsäkring utanför kryssmarknaderna är ett styrkebesked för livbolagsjätten vid Lindhagensplan.

Här hittar du sammanställningen av bolagens kapitalflyttar. (Yep, även detta förutsätter ett Premium-abonnemang …)

* * * * *

För övrigt anser jag att Skandia borde starta ett nytt skadeförsäkringsbolag i Sverige.

Skandia och Storebrand delar historiken av att ha sålt av sina skadebolag till Sampo, men till skillnad från Skandia har Storebrand valt att starta en ny skadeförsäkringsverksamhet — som tidigare i augusti avtalade om att stärka sig betydligt att ta över havererade Insrs norska affär.

Kan Storebrand finns det inget skäl till att inte Skandia skulle kunna. Skandias varumärke är fortfarande blytungt när det gäller skadeförsäkring; senast i somras träffade jag flera  personer som envist hävdade att de hade sin hemförsäkring i Skandia. Med slimmad insurtech-teknik och en stark distributionskanal via pensionskunder, bank och bolån skulle man relativt snabbt kunna komma upp i lönsamma volymer. Pensionskunderna skulle vinna på att deras pensionsbolag tjänar ytterligare pengar genom att återbredda varumärke.

Sannolikt kommer det inte att hända, Skandia poängterar mer och mer att man är ett renodlat tjänstepensionsbolag och en långsiktig satsning på skadeförsäkring ligger förmodligen inte i korten. Men håll med om att det skulle pigga upp!

27 augusti, 2020
Gunnar Loxdal

Stentulpanen Försäkring vill investera i nya insurtech-projekt

8 timmar Läs mer
Frida Stannow Lind blir Chief Operating Officer på Humlegården
10 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
APCOA Parkings kunder erbjuds självriskreducering från mySafety
7 timmar Läs mer

Så investerar Söderberg & Partners för att stoppa barnarbete

16 timmar Läs mer
ANNONS
Sannex släpper ny version av hyllningslåt till Tjänstepensionens dag
12 timmar Läs mer
"Den svenska tolkningen av rättvisa, alla jävlar ska ha det lika illa."
Movestics Stefan Klohammar uttrycker på sin blogg sin frustration över de pågående förändringarna av premiepensionssystemet
Ny mobilapp från Trygg-Hansa ska få gravida att träna rätt
15 timmar Läs mer
Eiopa vill ändra på Sveriges regler om försäkringsdistribution
1 dag Läs mer
Nils Arne Fagerli ska leda Nordic Corporate Risk & Broking på WTW
1 dag Läs mer
Svedea: Politikerna duckar för utförseln av stulna båtmotorer
1 dag Läs mer
Nu frågar Saco Folksam FI om beståndsöverlåtelsen
1 dag Läs mer
Länsförsäkringar Bank omnämnd i omfattande läcka om penningtvätt
1 dag Läs mer