Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

If beslutade att lägga ett kontantbud på Hastings

KrönikaSampo och RMI meddelade under onsdagen att man beslutat att lägga ett kontantbud på den brittiska försäkringskoncernen Hastings Group Holdings Plc.

Budet läggs genom ett holdingbolag som ägs gemensamt med RMI, där Sampo äger 70 procent och RMI 30 procent.

— Erbjudandet är ett led i vår nuvarande strategi att allokera mer kapital till skadeförsäkring, och Hastings är ett unikt bolag som vi har följt under en tid, säger Sampos koncernchef Torbjörn Magnusson i en kommentar.

Torbjörn Magnusson säger i sin VD-kommentar till Sampos resultat att Hastings är verksamt på den brittiska skadeförsäkringsmarknaden som är stor — och dessutom i det snabbt växande segmentet med modern digital distribution.

—  Hastings resultat har varit imponerande sedan börsintroduktionen 2015. Storbritannien är verkligen en intressant försäkringsmarknad. Den är inte bara väldigt stor utan också väldigt avancerad när det gäller digitalisering. Jag ser mycket fram emot möjligheterna att utveckla Sampo med den digitala kompetensen, samtidigt som vår expertis i Norden när det gäller teknik för förnyelse och partnerskap med biltillverkare kan bidra till den fortsatta utvecklingen i Hastings. Det faktum att vi gör detta tillsammans med RMI, en långsiktig aktieägare i Hastings, minskar riskerna i förvärvet väsentligt.

Kontantbudet är på 250 pence per aktie, eller totalt 1,66 miljarder GBP motsvarande 19 miljarder kronor, vilket motsvarar en premie på cirka 37 procent på det genomsnittliga priset under de tre månader som föregick offentliggörandet av planerna på kontantbudet.

Budet har rekommenderats av Hastings styrelse och Sampo bedömer att affären kan genomföras i slutet av detta år.

Hastings är i dag börsnoterat i London och har i dag knappt 2,9 miljoner kunder och 3 300 anställda. Förra året uppgick bolagets bruttopremieintäkt till cirka 1 miljard euro. Marknadsandelen av försäkringar för brittiska privatägda bilar ligger på 7,7 procent.

RMI — Rand Merchant Investment Holdings Limited — är en finansiell koncern som är börsnoterad i Sydafrika. Bolaget är sedan år 2017 störsat ägare i Hastings med knappt 30 procent av aktierna.

Planerna på att lägga ett bud på Hastings — eller ”projekt Dorset” som har varit kodnamnet för affären — offentliggjordes den 29 juli efter spekulationer i media. Sampo and RMI fick då fram till den 26 augusti på sig att meddela om man avsåg att lägga ett bud på bolaget.

5 augusti, 2020
Gunnar Loxdal