Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Den minst överraskande strukturaffären någonsin inom nordisk försäkring

KrönikaAllt sedan 2011 då Sampo gick in som största ägare i Topdanmark med 20 procent av aktierna har det bara varit en tidsfråga innan man skulle ta över hela bolaget.

Successivt har Sampo ökat sitt ägande i Topdanmark till att i dag omfatta 49,5 procent.

Med andra ord: Inte så överraskande att man nu lägger ett bud på hela bolaget.

Det överraskande är kanske snarare att budet på hela bolaget inte har kommit tidigare.

Å andra sidan tycks det inte ha funnits någon anledning att brådska. Några utmanare om positionen som Topdanmarks huvudägare har inte synts till och Sampo har som huvudägare i lugn och ro kunnat bereda bolaget för att göra det mer smakligt att integrera i If.

Ett skäl till att budet på hela bolaget kom nu, och inte betydligt tidigare, är just att Topdanmark i dag är ett renodlat skadeförsäkringsbolag sedan livverksamheten sålts till Nordea.

Av allt att döma kommer budet — som beskrivs som definitivt — att gå igenom utan några större åthävor. För vem skulle vilja gå in som storägare i ett bolag som redan har Sampo som dominerande ägare?

På lite sikt leder det till att Topdanmark upphör som självständigt bolag och verksamheten integreras i If.

Och när integrationsutmaningarna väl är överståndna får vi ett ännu mer renodlat Sampo med ett tydligare If — som har en ramstark ställning på samtliga fyra stora nordiska försäkringsmarknader och en spännande utmanarposition i Storbritannien.

Med andra ord en riktig liten läckerbit för en ännu större internationell aktör som — den dagen pengarna börjar bränna i fickan — lockas av de nordiska lönsamhetsnivåerna och bestämmer sig för att det är dags att koppla ett strukturgrepp på den nordeuropeiska försäkringsmarknaden.

18 juni, 2024
Gunnar Loxdal