Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Det bidde inte ens en tumme för KKV

KrönikaPå fredagskvällen kom beskedet att Konkurrensverket lägger ned sin utredning om riggade upphandlingar. i försäkringsbranschen.

Utredningen inleddes bland annat på grundval av att personer i branschen tipsat Konkurrensverket om misstankar om otillåtet samarbete.

KKV har lagt ned enorma resurser på utredningen, som har pågått sedan december 2016.

Bland annat genomfördes så kallade gryningsräder mot  en rad företag i försäkringsbranschen: Söderberg & Partners, Protector, AIG If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa. Utredningen tog ytterligare vändningar när Söderberg & Partners med viss framgäng drev ett ärende till Högsta domstolen som gällde den formella beslutsordningen kring kopieringen av handlingar vid gryningsräden.

Det är ingen överdrift att säga att ärendet är omfattande. Ja, till och med mycket omfattande. I november förra året uppgick antalet aktbilagor i ärendet i KKV:s aktbilageförteckning till 11 353 stycken(!)

Men steg för steg har misstankarna tonats ned.

Under 2019 meddelades att AIG och Svedea inte längre omfattades av utredningen

I april 2020 meddelade KKV att man inte längre utredde Folksam, Länsförsäkringar eller Protector.

Sedan dess har Konkurrensverket fokuserat på en upphandling hösten 2016 av företagsförsäkring för kommunala energiboplag för att undersöka om det kanske fanns något att hämta där. Hade möjligen Trygg-Hansa, If och Söderberg & Partners konspirerat på ett otillbörligt sätt för att försäkringsbolagen skulle kunna dela upp marknaden emellan sig?

Nej, det hade de visst inte, konstaterade Konkurrensverket under fredagen.

”Utredningen har därför inte visat att det uppkommit ett avtal eller samordnat förfarande mellan de aktuella företagen. En fortsatt utredning bedöms inte kunna tillföra ytterligare bevisning för en överträdelse av förbuden. Eftersom inga misstankar kvarstår mot någon annan aktör, saknas det skäl för att fortsätta utreda ärendet”, skriver Konkurrensverket i sin information om beslutet att lägga ned utredningen.

Drygt fyra års utredande.

En ärendeakt som omfattar 11 367 bilagor.

Och det bidde inte ens en tumme.

* * * * *

Swedsec är namnet på den institution som är tänkt att stå för självreglering på värdepappersmarknaden. Ägare är Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och man har i dag 190 anslutna företag med sammanlagt 24 000 licenshavare med aktiv licens. Nyligen tillträdde Therese Isele som ny VD. Under 2020 avgjorde Swedsecs disciplinnämnd sammanlagt 70 stycken disciplinärenden.

Insursec arbetar för regelefterlevnad när det gäller försäkringsdistribution. Under 2020 avgjorde Insursecs disciplinnämnd sammanlagt 0 ärenden.

Tyder det på att svenska försäkringskunder är otroligt nöjda med de tjänster som utförs i försäkringsbranschen?

5 mars, 2021
Gunnar Loxdal