Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Försäkringsbolagens haverier i informationen om Ukrainakriget

• Fortfarande drygt tre veckor efter krigsutbrottet i Ukraina har ERV Europeiska inte uppdaterat sin information om Ukraina på hemsidan.

KrönikaMånga i försäkringsbranschen har genomfört stora insatser i samband med Ukrainakriget.

Det har gjorts skarpa uttalanden, insamlingar och mer symboliska markeringar. Pensionsbolag avstår från investeringar i Ryssland och förklarar pedagogiskt läget ur ekonomisk synvinkel för spararna.

I veckan informerade Folksam om att flyktingar från Ukraina omfattas av hemförsäkringen utan extra kostnad. Flera andra bolag följde efter.

Men alla bolag har inte förmått att reagera snabbt.

Några exempel:

• Göteborgs-Posten uppmärksammande i veckan under rubriken ”Erland ville låna ut stugan till flyktingar – då chockhöjdes försäkringspremien” att en kund i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän skulle få sin försäkringspremie höjd med 25 procent om han lånade ut sitt fritidshus till Ukrainaflyktingar. Dagen därpå gick Länsförsäkringar ut centralt och meddelade att Länsförsäkringars kunder kan ha inneboende flyktingar utan att det påverkar premien på hemförsäkringen. Bra där. Men lite sent reagerat. I pressinformationen stod det heller inget om fritidshusförsäkring.

• Svensk Försäkring har information på sin hemsida om hur olika slags försäkringar kan påverkas av kriget i Ukraina och hur man arbetar med att följa upp situationen. Utmärkt. Men lite sent. Det dröjde till den 10 mars — mer än två veckor efter krigets utbrott — innan informationen publicerades.

• Inget av de stora bolagen informerar på sin hemsida om hur reseförsäkringen påverkas av Ukrainakriget. Det står fortfarande mer om corona än om kriget. Ett av verkliga haverierna står ett av de ledande reseförsäkringsbolagen i Sverige för. ERV Europeiskas sida med landsinformation om Ukraina har fortfarande — mer än tre veckor efter krigets utbrott — inte uppdaterats. Istället kan ERV Europeiska berätta att ”stabiliteten i landet har förbättrats” efter Minskfördraget 2015. Man kan fundera på om det är någon poäng med att publicera information om läget i olika länder på sin hemsida ifall man inte förmår att uppdatera den.

Försäkringsbranschen är en förtroendebransch där försäkringsbolagen ska stå för trygghet för sina kunder.

På så vis kan katastrofer paradoxalt nog vara ett lysande tillfälle för ett försäkringsbolag att stärka förtroendet, genom snabb, nyttig och empatisk information om försäkringsskyddet. En gratischans att visa att man arbetar proaktivt för kundernas bästa!

Ukrainakriget visar att långt ifrån alla bolag i dag har en organisation anpassad för snabb och förtroendeingivande information i krissituationer.

* * * * *

Den 24 februari blev det otänkbara plötsligt ett faktum — ett fullskaligt krig i vår närhet.

För många svenskar känns ett angrepp mot Sverige plötsligt inte längre helt orealistiskt. Det googlas på närmaste skyddsrum, hamstras mat och grälas om huruvida husdjur ska få plats i skyddsrummen eller inte.

Vad händer med försäkringsskyddet om Sverige attackeras? Gäller drulleförsäkringen även i skyddsrummet? Och i hybridkrigens era: Hur definieras en krigssituation där försäkringen inte längre gäller? Gissar att jag inte är ensam om att vara nyfiken. Vilket försäkringsbolag blir först ut med att berätta om hur försäkringsskyddet påverkas i ett skarpt läge?

* * * * *

Är Topdanmarks försäljning av sitt livbolag till Nordea ett första steg mot ett bud från Sampo/If om att ta över hela Topdanmark?

Sampo har ju en uttalad ambition att fokusera mer på skadeförsäkringsområdet och har under senare tid bland annat utökat sitt ägande i brittiska Hastings.

I dag är Sampo Topdanmarks största ägare med 47 procent av aktierna. En lågt hängande frukt i fokuseringen på sakförsäkringsområdet skulle förstås vara att lägga ett bud på de utestående aktierna. En utveckling där Topdanmark sedan integreras fullt ut i If borde inte heller vara otänkbar, särskilt som Danmark i dag är Ifs svagaste marknad i Norden.

Dessutom skulle det kunna vara lockande för If och Sampo att pressa Tryg-koncernen ytterligare på hemmamarknaden Danmark, nu när Tryg seglar upp som en betydande nordisk konkurrent till If i och med förvärvet av Trygg-Hansa och Codan Norge.

18 mars, 2022
Gunnar Loxdal