Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Hur vore det med lite proaktivitet kring pensionsflyttar?

• Stanna kvar i gamla bolaget som stryker alla avgifter när man antyder att man vill flytta eller flytta till det nya innovativa uppstickarbolaget? Redan för drygt 40 år sedan var detta dilemma högaktuellt!

KrönikaHäromdagen var jag i kontakt med en försäkringsförmedlare som ville informera om de nya möjligheterna att flytta en gammalt fondförsäkring från ett etablerat bolag till en uppstickare på marknaden. Med några knapptryckningar skulle det var möjligt att få ned kostnaderna väsentligt, påpekade han.

När jag kontaktade det bolaget där försäkringen ligger i dag, blev jag genast uppringd av en säljare som på stående fot erbjöd sig att sänka min avgift med drygt 25 000 per år — om bara jag stannade kvar som kund.

Det var ju generöst på många sätt.

Men på många sätt symptomatiskt för försäkringsbranschen. Inte förrän jag hotade att flytta min försäkring fick jag ett lägre pris.

Visst förekommer det exempel på proaktivitet i etablerade försäkringsbolag. Men än mer vanligt är ett reaktivt beteende — man reagerar först när något händer. Hur vore det att arbeta ännu lite mer med proaktivitet framöver?

Och hur jag gjorde med min försäkring? Tja, i skrivande stund har jag faktiskt inte riktigt bestämt mig. Kan se fördelar både med att stanna kvar och att byta bolag.

Should I stay or should I go? Ber att få återkomma på den punkten!

* * * * *

I veckan gick Pensionsmyndigheten ut med ett brev till de 58 000 pensionärer bosatta i utlandet som uppbär svensk garantipension, och förklarade att utbetalningarna upphör vid årsskiftet.

Statsmakternas behandling av de svenska garantipensionärerna i utlandet är något av en skamfläck.

Efter att EU-domstolen år 2017 underkänt den svenska konstruktionen av garantipensionen till pensionärer i utlandet med hänvisning till att det var frågan om en minimiförmån som endast kan betalas ut till personer bosatta inom landet, tillsatte regeringen en utredning med syftet att kunna fortsätta med utbetalningar av pension till utlandsboende. I december 2020 presenterades en utredning som föreslog inrättandet av en ”grundpension” som skulle ersätta garantipensionen.

Dagens svenska regler för utbetalning av garantipension förlängdes efter EU-domen med hänsyn till arbetet med grundpensionen, och har därefter förlängts flera gånger om.

Men nu är det slut.

I december betalas de sista garantipensionerna ut till pensionärer bosatta i utlandet. Vad som hänt sedan 2020 med grundpensionsutredningen tycks höljt i dunkel. Men uppenbarligen har regeringskansliet underkänt hela grunder för grundpensionsförslaget eftersom utredningen i princip inte har kommenterats sedan den lades fram.

Informationen till pensionärer i utlandet har varit undermålig. När regeringen och Pensionsmyndigheten nu tar bladet från munnen och informerar de 58 000 berörda sker det bara några månader innan utbetalningarna upphör. Alla som har försökt ändra på sina boendeförhållanden i södra Europa känner till att processen kan gå betydelse trögare än så.

* * * * *

Nyfiken på hur ett renodlat digitalt försäkringsbolag skiljer sig från ett traditionellt bolag? Den 26 oktober får du veta mer om detta på Insurance Evolutions AW / Nätverksträff med Eir Försäkring och Gofido på scenen!

Insurance Evolution är ett samarbete mellan FörsäkringsPlatsen och Sak & Liv.

Här hittar du mer information och kan anmäla dig till träffen!

30 september, 2022
Gunnar Loxdal