Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Därför måste Magnus Billing gå — men släng inte ut barnet med badvattnet!

Sorry, Magnus! Det är en självklarhet att bolaget måste distansera sig från sin ledning när man förlorar 20 miljarder kronor på ett bräde.

KrönikaMed stor ödmjukhet och pedagogiskt nit har Magnus Billing de senaste veckorna kommenterat Alectas fiasko i USA där man förlorat stora pengar på placeringar i aktier i amerikanska banker som stått på näsan.

Det hjälpte inte.

Från det att förlusterna uppmärksammades i slutet av mars dröjde det tre veckor innan han fick sluta som VD med omedelbar verkan.

Man kan också se det som att det redan från början egentligen var en självklarhet att han skulle få sluta oavsett vilka turer som har varit sedan dess. Det bondeoffer — no pun intended — som kom för en vecka sedan var givetvis inte tillräckligt.

För det är naturligt att ett bolag vill distansera sig från den ledning som är ansvarig för stora förluster i bolaget. Det behövs en omstart. Och det är sällan en framgångsrik omstart åstadkoms av den ledning som har ansvarat för misstagen. Om inte annat blir det en bättre story att sälja in den dagen det vänder. ”Det uppstod problem, styrelsen agerade genom att byta ledning, nu är det bra igen”.

Och i det här fallet är förlusterna i 20 miljarders-klassen. I svensk försäkringshistoria möjligen endast matchade av Alecta/SPP:s förluster på utländska fastighetsinvesteringar i LET på 90-talet, om någon minns dem. Och, OK då, kanske Gota Bank också.

Till det kommer i Magnus Billings fall att han uppenbarligen inte agerat tillräckligt snabbt för att hitta en stand-in när den nyutnämnde kapitalförvaltningschefen blev långtidssjukskriven. Plus att det har varit Magnus Billing själv som har axlat ansvaret som kapitalförvaltningschef. Är man högsta chef för kapitalförvaltningen måste man givetvis avgå när det blir ett fiasko i denna storleksordning, för att bolaget ska kunna återvinna förtroendet.

Nu pågår en rad utvärderingar av Alectas agerande och strategier. FI utreder, Alecta har tillsatt externa utredare och utreder internt.

Låt oss hoppas att dessa utredningar inte innebär att man kastar ut barnet med badvattnet och helt överger den befintliga kapitalförvaltningsmodellen i Alecta där man har gått emot strömmen och satsat på ett — relativt sett — fåtal bolag. Med tanke på att Alecta trots sin storlek historiskt har varit en framgångsrik förvaltare är det uppenbarligen en modell som ”har tjänat oss väl”, som det brukade heta om den svenska neutralitetspolitiken innan den övergavs över en natt.

* * * * *

I den senaste ITP-upphandlingen valdes Alecta ut som ickevalsbolag.

Det är inget märkligt med det.

För så har det alltid varit och så kommer det alltid att fortsätta att vara så länge ITP-nämnden har sista ordet om upphandlingsresultatet.

Eller?

En anmärkningsvärd sak är att Collectum nu informerar särskilt om den formella möjligheten att plocka bort Alecta som förval under pågående period.

Så här sade Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum, i en presskommentar om ITP-upphandlingen:

— Även om Alecta sammantaget var bäst i den utvärdering vi gjort kan vi inte bortse från den senaste tidens händelser i bolaget. Därför är det viktigt att påminna om att ITP-nämnden alltid har möjlighet att ompröva en tilldelning. Det kan till exempel ske om ingripande görs från Finansinspektionen i ett valt bolag. Vi kommer noga fortsätta att följa Alectas agerande.

Hårda ord.

Återstår att se om det i något skede också följs av hårda actions. Ifall det otänkbara en dag inträffar att Alecta inte längre är ickevalsbolag — och kanske inte ens längre är ett valbart bolag i ITP.

Nu tycks en eventuell omprövning av ickevalet från Collectums sida vara avhängig ett ingripande från FI:s sida. Och hittills har det inte antytts att inspektionen tycker att Alecta har gjort några formella fel när man har förlorat miljarder på banksatsningar i USA. Även om ytterligare FI-undersökningar av Alectas investeringar uppenbarligen pågår.

Att göra dåliga affärer är inget brott, brukar det heta. Inte ens nödvändigtvis ett brott mot det gällande regelverket. Och inte ens om de dåliga affärerna kostar pensionsspararna 20 miljarder kronor eller mer.

Och för er som undrar — ja, det är samme Pehr Östberg som tidigare jobbade på Alecta och då bland annat ansvarade för att skruva ihop Alecta Optimal-produkten.

* * * * *

Kvantitet är inte nödvändigtvis ett gott mått på kvalitet.

Likväl kan jag inte låta bli att känna mig glad över att meddela läsekretsen att Sak & Liv sedan starten 2017 nu har publicerat över 10 000 artiklar!

Nyfiken på vilka av de drygt 10 000 artiklarna som har haft flest läsare?

Här kommer tre-i-topp — två artiklar om nystartade företag och en om en ägarförändring:

  • Nystartade Sensor Försäkring räknar med snabb tillväxt
  • Allra Försäkring har fått nya ägare — byter namn till Hela
  • Eir Försäkring AB — ett helt nytt svenskt skadeförsäkringsbolag

Själv hade jag aldrig gissat att just de här tre nyheterna skulle bli de tre mest lästa sedan starten.

* * * * *

Har du också noterat att det har dykt upp allt fler platsannonser hos oss? Allt fler bolag i branschen ser nyttan med att annonsera ut nya tjänster i Sak & Liv.

Jättekul tycker vi! För vi vill gärna att ännu fler bolag ska kunna hitta sina nya talanger genom oss.

Via Sak & Liv når din platsannons över 6 000 prenumeranter på vårt nyhetsbrev varje dag och cirka 40 000 unika besökare på hemsidan per månad. Inte är det dyrt heller, 2 000 kronor tar vi för en platsannons.

Mer information om att platsannonsera i Sak & Liv hittar du här.

12 april, 2023
Gunnar Loxdal