Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

När får vi se det första covid 19-rättsfallet i svensk försäkring?

KrönikaEn rapport från Tydliga där man analyserar svenska försäkringsbolags villkor och ställningstagande i relation till den pågående covid 19-pandemin, har väckt stor uppmärksamhet.

I rapporten pekar Tydliga på att det inte alls är så självklart som det kanske verkar, att effekterna av pandemin inte omfattas av försäkringsvillkoren för exempelvis avbrottsförsäkringar. Man menar också att det borde genomföras en oberoende utredning  av FI eller av finansdepartementet — av hur försäkringsbolagen agerat under pandemin, och lyfter fram Storbritannien som ett exempel där en sådan undersökning redan har initieras.

Det är givetvis inte enkelt för en lekman att ta ställning till om försäkringsbolagens inställning när det gäller skadeersättning under pandemin är korrekt.

Däremot kan man konstatera att diskussionen om villkor och villkorstolkning i bland annat Storbritannien och USA redan har lett till en rad stämningar.

En grupptalan om skadeersättning på grund av effekterna av corona-krisen riktas mot flera Lloyd’s-syndikat, HDI Global Specialty SE och AXIS Specialty Europe SE. En grupp med över 100 restauranger, barer och pubar planerar en stämning mot Hiscox. Ett 40-tal företagsförsäkringskunder planerar en stämning mot QBE. Hotell och turistföretag riktar omfattande krav på skadeersättning mot bland andra AXA, RSA och Zurich.

Nu har vi kanske inte i Sverige den anglosaxiska ivern — ”see you in court” — när det gäller att gå till domstol. Och svenska försäkringsvillkor och lagar ser inte ut som i Storbritannien.

Men det vore ändå inte väldigt överraskande om det så småningom dyker upp rättsfall även i Sverige kopplade till villkorstolkningen i kölvattnet på pandemin.

* * * * *

Det har verkligen tagits många positiva initiativ från den svenska försäkringsbranschen under corona-krisen!

Försäkringsbolag betalar tjänster där äldre får hjälp att handla mat, andra bolag tidigarelägger återbäring, köper luncher och ordnar transporter för vårdpersonal och utlyser stipendier för drabbade småföretagare. För att inte tala om placeringar i ”corona-obligationer” tänkta att bidra till finansieringen av utgifter i pandemins tecken och investeringar i nyemitterade aktier som ska rädda företag i corona-drabbade branscher. Behjärtansvärda insatser alltsammans!

Men en reflektion man kan göra är att svenska försäkringsbolag inte har varit särskilt proaktiva när det gäller själva försäkringsaffären och byggandet av kundrelationer i en värld drabbad .

På andra marknader förekommer försäkringsbolag som tipsar försäkringstagare om att sänka bilförsäkringspremien genom att anmäla kortare körsträckor och få ned avbrottspremien genom att berätta om minskad omsättning.

Om den typen av initiativ förekommer i Sverige har de skett mer i det tysta.

Istället hör man mer talas om försäkringstagare som nekas ersättning trots att man tecknat pandemiförsäkringar och rykten om bolag som anlitar advokater för att slippa betala ut ersättning eller höja premierna för inkomst- och betalskyddsförsäkringar när folk blir sjuka eller arbetslösa i coronans tecken.

Inte heller ger de svenska bolagen intryck av att vara särskilt transparenta i sin information om hur försäkringsrörelsen hittills har påverkats av corona-krisen.

Det finns givetvis goda skäl till att inte betala ut skadeersättning till försäkringstagare som inte har rätt till det, det drabbar i slutändan andra kunder.

Men samtidigt är det svårt att inte tänka tanke att försäkringsbranschen är på väg att missa en möjlighet att vara proaktiva i förhållande till sina kunder och att stärka kundrelationerna genom att lyfta fram nyttan med försäkringsskydd även i covid 19-tider.

Positiva exempel på motsatsen mottages tacksamt!

* * * * *

Så är nu även Max Matthiessen på väg att få nya kapitalstarka ägare med starka tillväxtambitioner. Spekulationerna talar om en prislapp på i storleksordningen 4 miljarder kronor.

Det har beskrivits som att förvärvet är ett led i omstruktureringen av den svenska förmedlarbranschen. Och det stämmer givetvis. Både Säkra och Hjerta har som bekant fått in nya starka ägare det senaste året, och Söderberg har sedan tidigare KKR som storägare. Det är ett tecken på att många kapitalägare har uppmärksammat vilket värde som ligger i de ramstarka relationer som byggs upp mellan förmedlare och kund.

Rimligen kommer konkurrensen att hårdna framöver om kunderna. Även om Max nya ägare framförallt talar om expansion inom förmögenhetsförvaltning, och även om man ofta hör att de två stormäklarna inte jobbar på samma marknad som de tre mer riksspridda förmedlargrupperna, kommer många företagskunder att känna sig mer uppvaktade framöver. Kunderna blir vinnare när de olika förmedlargrupperingarna tvingas vässa produkter, pruta på premier och anstränga sig lite mer.

Men den stora vinnaren är faktiskt — du!

För med en rad distributörer som i princip alla har som ambition att dubbla sin omsättning de närmaste åren kommer kompetens inom försäkring att bli ännu mer efterfrågad. Möjligheten att förbättra lönen och andra villkor, och att hitta nya spännande arbetsplatser, kan komma att öka radikalt.

Du som har valt att jobba professionellt inom försäkringsbranschen kan med andra ord än en gång dunka dig själv i ryggen och konstatera att du har valt rätt jobb. Oavsett hur besvärat bordssällskapet på festen ser ut när du berättar var du jobbar.

27 maj, 2020
Gunnar Loxdal