Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Siffrorna som visar att försäkringsbolagen är pandemins vinnare

• Rapport över pandemins konsekvenser för försäkringsbranschen.

KrönikaIngen önskar sig förstås en pandemi.

Ingen vill att världens ska drabbas av en okänd farsot som orsakar miljontals dödsfall.

Men med detta sagt kan man konstatera att den svenska försäkringsbranschen — momentant — tycks ha gynnats av den pågående pandemin.

Detta framgår med önskvärd tydlighet av den senaste rapporten från Svensk Försäkring om den svenska försäkringsmarknaden. Rapporten täcker in en tolvmånadersperiod som i stort sett sammanfaller med med pandemins första år.

Av rapporten framgår att premierna har ökat både inom livförsäkring och skadeförsäkring. Avkastningen det senaste året har varit ovanligt hög i livbolagen — samtidigt som skadekostnaderna har sjunkit kraftigt.

Med andra ord har lönsamheten i svensk försäkring har varit mycket god under det gångna året.

Inom skadeförsäkring har premieinbetalningarna stigit med 3 miljarder kronor jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Samtidigt har skadekostnaderna gått ned med 4,1 miljarder kronor.

Detta innebär inte att skadebolagens försäkringsrörelseresultat har förbättrats med 7,1 miljarder kronor. De siffror som Svensk Försäkring visar upp är inte periodiserade intäkter och kostnader utan handlar om inbetalda premier och utbetald skadeersättning. Men de ger ändå en antydan om med vilka tal de svenska försäkringsbolagens resultat har påverkats positivt hittills av den pågående pandemin.

Nu måste man ha i åtanke att pandemin är ett undantagstillstånd. Nedgången i skadefrekvens kommer inte att vara bestående, åtminstone inte på samma nivå.

Vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir för svensk försäkring är ännu alldeles för tidigt att säga något om.

Men de som tidigt under pandemin befarade att den svenska finanssektorn inklusive försäkringsbranschen skulle drabbas hårt har visat sig ha fel.

Här kan du som har ett Premium-abonnemang ta del av på Sak & Livs analys av Svensk Försäkrings senaste marknadsstatistik.


* * * * *

Äntligen ett svenskt försäkringsbolag på börsen igen!

I veckan deklarerade Resurs Holding att man avser att särnotera Solid Försäkring.

Det var ett väldigt glädjande besked för alla som månar om den svenska försäkringsbranschen.

Sverige har stått ut i ett nordiskt perspektiv genom att inte ha ett enda försäkringsbolag noterat på Stockholmsbörsen.

På Oslo-börsen finns både stora börsnoterade livbolag och skadeförsäkringsbolag; Storebrand och Gjensidige. I Köpenhamn finns bland annat Tryg. Helsingfors har Sampo, som alltmer närmar sig att vara en renodlad skadeförsäkringsaktör. Men i Sverige har vi i princip ingenting.

Det har inte alltid varit så; stora försäkringsbolag som Trygg-Hansa som Skandia har varit börsbolag. Liksom det betydligt mindre SalusAnsvar.

Nu finns det inget som säger att det med naturnödvändighet är bättre att driva en försäkringsverksamhet i ett börsbolag än i ett ömsesidigt bolag. Marknadsframgångarna för Sveriges största skadeförsäkringsaktörer Länsförsäkringar och Folksam talar ett annat språk.

Men börsnoterade aktörer skapar ett helt annat intresse för branschen än ömsesidiga eller privatägda. Aktieutvecklingen, delårsrapporter och andra händelser i börsbolag ger större genomslag i media. Indirekt innebär det också att försäkringsbranschens betydelse för samhället uppmärksammas i högre utsträckning.

Så därför bör vi hylla beslutet att undersöka möjligheten att sätta Solid på börsen. Även om avsikten från Resurs Holdings sida med börsplanerna så klart inte är att lyfta fram försäkringsbranschens betydelse.

* * * * *

Under den kommande veckan träder den dom i kraft som ger grönt ljus för Trygs kommande förvärv av Trygg-Hansa.

Å ena sidan kan affären innebära en nytändning för Trygg-Hansa. En ny ägare till Trygg-Hansa som är verkligt angelägen om att bygga upp en stark nordisk affär och är beredd att investera i verksamheten kan bli ett livgivande tillskott.

Å andra sidan betyder den kommande sammanslagningen också att en aktör försvinner från marknaden, när Moderna och Trygg-Hansa ska slås samman. Färre alternativ för är inte nödvändigtvis en bra sak för försäkringsmarknaden som helhet.

Hur som helst kommer det att bli oerhört intressant att under den närmaste framtiden få följa utvecklingen och höra mer om Tryg-koncernens avsikter!

28 maj, 2021
Gunnar Loxdal