Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Två av tio pratar tjänstepension — och det är en orimligt hög siffra!

 

Glad tjänstepensionens dag! Läge att baka en pyramidformad tårta och uppvakta familjen med på söndagsmorgonen?

 

KrönikaInför Tjänstepensionens dag den 27 september har de deltagande företagen och organisationerna gjort stor sak av en Sifo-undersökning som visar att endast 18 procent uppger att arbetsgivaren har tagit upp tjänstepensionen vid den senaste anställningsintervjun.

Visst vore det önskvärt att fler arbetsgivare tar upp tjänstepensionen,när man berättar om anställningsvillkor.

Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att 18 procent känns som en hög siffra.

Frågor som rör pension är — för det mesta — väldigt abstrakta för en medarbetare. Särskilt om hen har 30—40 år kvar till pensionsdagen.

Tjänstepensionsfrågor är också väldigt abstrakta för de flesta personalansvariga chefer. De bryr sig om sin verksamhet, inte om pensioner.

För att inte tala om HR-avdelningar som — enligt en kanske inte 100 procent osann fördom— mycket hellre vill hålla på med fina saker som ledarskapsutbildningar och rekryteringsmetodik, än värsta sortens tråkigheter som tjänstepensionsvillkor.

Så i det perspektivet är 18 procent att betrakta som en hög siffra.

Ja, närmast orimligt hög.

I den bästa av världar skulle siffran naturligtvis vara betydligt högre. Och kanske är det också på väg åt rätt håll. Kanske ökar intresset bland medarbetare för tjänstepensionen i takt med att det uppenbaras hur stigande livslängd sätter press på pensionsnivåer och pensionsåldrar. Kanske växer incitamentet hos arbetsgivare för att berätta om en anställningsförmån de betalar mycket pengar för varje månad. Kanske ökar lockelsen från fackligt håll över att skryta om något viktigt man har förhandlat sig till i kollektivavtal. Kanske dyker det upp nya pedagogiska verktyg för att berätta på ett begripligt sätt för medarbetare om tjänstepensionsförmåner.

Kanske är inrättandet av det nya ”informationsbolaget”, Kollektivavtalsinformation i Sverige AB, ett tecken på att intresset för att informera om tjänstepension faktiskt växer både från arbetsgivar- och från arbetstagarhåll. Premiär inom kort på en URL nära dig!

* * * * *

Apropå tjänstepension — hur länge ska de flesta stora avtalsområden framhärda i att inte kräva obligatoriska tjänstepensionsförmåner från 65-årsdagen?

Varken arbetsgivarorganisationer eller arbetstagarorganisationer tycks ha något intresse av att driva frågan. Åtminstone tycks den ligga en bit ned på prioriteringslistan.

Men så länge pensionsavtalen inte innebär att arbetsgivarna är skyldiga att betala tjänstepensionspremier för en medarbetare som fyllt 65 — till skillnad från för 64-åringen vid skrivbordet intill — finns det luckor och orättvisor i systemet. Särskilt som åldersgränsen för rätten att finnas kvar i anställning ökar i rask takt.

Gör om, gör rätt! Så kan arbetsgivare med ännu större relevans skryta om de kollektivavtalade tjänstepensionerna vid nästa anställningsintervju.

* * * * *

I veckan kom KPA Liv ut ur garderoben som det första bolaget som planerar en omvandling från Solvens 2-bolag till IORP 2-bolag. Omvandlingen är tänkt att ske nu vid årsskiftet.

KPA Liv är alltså först ut men man lär inte vara sist. Redan nu är det bestämt att även beståndet i KPA Pensionsförsäkring ska omvandlas, på ett eller annat sätt. Eftersom övergångstiderna är långa är det dock ingen brådska med beslutet.

Sannolikt kommer även alla andra livbolag som domineras, eller har ett stort inslag, av tjänstepensionsförsäkringar, att ombildas de närmaste åren. Förmodligen till kundernas fromma eftersom det bland annat gör det möjligt att förhålla sig lite friare i kapitalplaceringarna än om man följer Solvens 2-regelverket.

Något som inte har uppmärksammats så mycket med den nya tjänstepensionslagstiftningen är de möjliga konsekvenserna för branschorganisationen Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring kan i dag betraktas som en svensk underavdelning av den europeiska branschorganisationen Insurance Europe.

Inget fel med det.

Bara det att Insurance Europe är helt fokuserat på Solvens 2-bolag och deras förutsättningar. IORP-frågor lämnar man i princip därhän.

Den som vill ha en ingång till att påverka framtida IORP-lagstiftningen på EU-nivå bör således istället vara med i en svensk underavdelning till en annan stor branschorganisation i Bryssel: Pensions Europe. Där är Svensk Försäkring inte medlem. Istället har Pensions Europe två andra, betydligt mindre, svenska medlemsorganisationer: Svenska Pensionsstiftelsers Förening och relativt nybildade Tjänstepensionsförbundet med sju pensionskassor i ombildningstagen.

Den kommande ombildningsvågen bland svenska livbolag med tjänstepensionsinriktning kan med andra ord få till följd att Tjänstepensionsförbundet får ett överraskande stort tillskott av nya medlemmar när vilsna tjänstepensionsjättar som Alecta, AMF och kanske Skandia söker sin IORP-flock. Det vill säga, om nu inte Svensk Försäkring lyckas konvertera sig till en tulipanaros med medlemskap i bägge Europa-organisationerna.

Den som lever får se. Trevlig helg så länge!

25 september, 2020
Gunnar Loxdal