Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Varför fick Fredrik Bergström sluta — egentligen?

KrönikaFör en vecka sedan fick vi veta att Länsförsäkringar AB:s VD Fredrik Bergström tvingats avgå på grund av oenighet med styrelsen.

I pressinformationen beskrevs bakgrunden så här: ”Fredrik lämnar sitt uppdrag på grund av olika syn på styrningsfrågor varför styrelsen bedömer att det behövs en ny ledare”. 

Det är välgörande att världen får information om bakgrunden till att en ledare i en organisation får avgå när så sker. En olycklig tradition i näringslivet har tidigare ibland inneburit att motsättningar har slätats över och verkliga anledningar till ledningsförändringar har sopats under mattan.

I det här fallet var Länsförsäkringar möjligen också tvungna att ge korrekt information om bakgrunden till ledningsförändringen. Så här beskrev Länsförsäkringar bakgrunden till att pressinformation om entligandet skickades ut: ”Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.”

Att en VD och en styrelse har olika syn i avgörande frågor och att VD av detta skäl tvingas avgå är inget märkligt i sig. Det anmärkningsvärda i Länsförsäkringars fall är möjligen att just detta har skett ett flertal gånger i historisk tid.

Hittills tycks detta inte ha haft några nämnvärda negativa konsekvenser för Länsförsäkringar som organisation. Tvärtom har Länsförsäkringar fortsatt att ha en dominerande ställning på den svenska försäkringsmarknaden, få höga kundbetyg och starta nya framgångsrika verksamheter. Länsförsäkringar är också en av de få kundägda finansiella federationerna som finns kvar på den svenska marknaden sedan FöreningsSparbanken och större delen av Sparbanksrörelsen i samband med 90-talets bankkris inte visade sig ha livskraft nog att fortsätta på egen hand.

Men det kan vara så att Länsförsäkringar — och andra organisationer — skulle vinna på att vara ännu mer öppna om bakgrunden till ledningsförändringar. Kunder, anställda och andra intressenter är värda detta. Särskilt när det, som i detta fallet, handlar om den kanske allra tyngsta ledningsfunktionen i svensk försäkring.

Vad mer konkret bestod oenigheten mellan VD och styrelse i? Det har Länsförsäkringar hittills inte velat svara på.

Det stärker förtroendet för en organisation både internt och externt att klara av att vara så öppen som möjligt även med sådant som är svårt. Inte minst med tanke på att det rör sig om en kundägd verksamhet kan det vara rimligt ur demokratisk synvinkel att få veta mer om vilka överväganden kring styrningsfrågor som görs bland beslutsfattare i Länsförsäkringars organisation.

* * * * *

I veckan uppnådde Sak & Liv ett viktigt delmål. Antalet mottagare av vårt dagliga nyhetsbrev överstiger nu 5 000 personer.

Fler än så tar del av Sak & Livs nyheter på hemsidan. Förra månaden slog vi nytt rekord med över 225 000 sidvisningar på hemsidan från drygt 46 000 unika besökare. Även antalet Premium-abonnemang slår nya rekord.

Det är fantastiskt glädjande för oss som arbetar med Sak & Liv att allt fler vill ta del av våra nyheter och analyser av försäkrings- och pensionsbranschen. Ett varmt tack för ert förtroende!

19 februari, 2022
Gunnar Loxdal