Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Vem ger vallöftet att förbättra för svenska försäkringsbolag?

• Mer lockande villkor för försäkringsbolag, anyone?

KrönikaNyligen kunde vi berätta om att norska Watercircles planerar att starta ett nytt svenskt försäkringsbolag och flytta över sin verksamhet dit både från Norge.

Det känns trösterikt att den svenska försäkringsmarknaden fortfarande lockar till nyetablering av försäkringsbolag. De senaste åren har vi annars varit vana vid avvecklingar av befintliga svenska bolag, inte minst Sverigedomicilerade captives som tröttnat på Solvens 2-relaterade rapporteringskrav.

Ett av skälen som får Watercircles att föredra Sverige framför Norge är att de svenska reglerna är enklare än de norska när det gäller ägare som överskrider 10 procent i ett försäkringsbolag.

Det argumentet tydliggör hur pass avgörande det är med enkla och välkomnande regelverk för att locka försäkringsgivare att etablera sig.

Redan i dag är Sverige en rimligt attraktiv marknad för etablering, med — relativt sett — låga löner för kvalificerade tjänster, ett stort utbud av kunna experter inom it och försäkringskunnande och konsumenter med hög digital mognad. Vi är ett i grunden öppet och ickekorrupt land med rimligt fasta spelregler.

Men den svenska lagstiftningen skulle med några enkla handgrepp skulle kunna bli ännu mer lockande som försäkringsdomicil.

Några försynta förslag på regeländringar som skulle göra Sverige ännu mer attraktivt för försäkringsbolag:

  • Öka möjligheterna till skadereservering! Mer generösa regler för skadereserver gör det mer attraktivt att etablera både direktbolag och återförsäkringsbolag i Sverige.
  • Skippa schablonskatten på säkerhetsreserven! År 2019 infördes en ny schablonskatt på skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserver som hittills har kostat branschen miljardbelopp — och kommer att bli ännu dyrare framöver i takt med kommande räntehöjningar. Kan det vara läge att avskaffa schablonskatten innan de stigande räntorna får schablonskatten att öka skatteuttaget till orimliga nivåer?
  • Slopa guldpläteringen av IORP-regelverket! I Sverige finns ibland en tendens att vilja guldplätera EU-regler till orimliga nivåer med motiveringen att det är för konsumenternas bästa. Naturligtvis inte alltid är gynnsamt när det gäller att välja Sverige om etableringsort. Kanske läge att sikta mot EU:s miniminivåer för IORP-regelverket nu, istället för att fortsätta att hålla fast vid att Solvens 2 ska vara norm?

Det är viktigt med en positiv inställning till en bransch för att gynna dess tillväxt

På Jordbruksdepartementet pratar man om att stärka de svenska företagen inom livsmedelsproduktion. På näringsdepartementet vet man inte till sig av stolthet över återindustrialiseringen av Sverige och ”det gröna undret i Norrland”.

Men när hörde ni en företrädare för Finansdepartementet tala sig varm om hur viktigt det är att öka tillväxten på den svenska försäkringsmarknaden? När hörde ni senast någon skryta om ”Finansplats Stockholm”?

Vem blir först i valrörelsen med politiska förslag för att göra Sverige mer attraktivt för försäkringsverksamheter?

Eller … ska man vara realistisk kanske inte bättre förutsättningar för försäkringsbolag är något man vinner röster på. Men nog vore det livgivande om svenska politiker framöver står upp på allvar för den svenska försäkringsbranschen!

* * * * *

SPP har börjat samarbeta med ett av Sveriges digitala bolåneinstitut, Stabelo.

Välgörande för konsumenterna att bolånejättarnas oligopol utmanas ännu mer.

Och kanske också ett exempel på en trend där olika aktörer i försäkringsbranschen vill bredda sina varumärken med allt fler tjänster. Tänk Max Matthiessen och Private Banking, Eller Länsförsäkringars framgångsrika satsning på fastighetsförmedling.

Så när får vi se de första exemplen på framgångsrika livbolag som utmanar även inom skadeförsäkring och vice versa? Blir en satsning på Storebrand Skadeförsäkring även i Sverige nästa steg för SPP? Eller hinner Skandia före med att återvända till sakområdet? När planerar Gjensidige och Tryg att lansera liv även på den svenska marknaden och när får vi se Ifs smarta digitala lösningar för försäkringssparande?

* * * * *

Någon mer än jag som har reagerat på likheten mellan Nordnets nya logotype och Max Matthiessens nya som är tänkt att lanseras i höst? Personligen tycker jag att Max romber är mer stilrena.

• Lika som bär?

24 augusti, 2022
Gunnar Loxdal