Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Ytterligare ett fiasko för försäkringsbolagens smittskyddsförsäkringar

• Café Bryggan i Fjällbacka är en av de restauranger som stämt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, för att man trodde att det skulle vara möjligt att få ut ersättning under bolagets smittskyddsförsäkring. Normalt har man 2 000—3 000 gäster per dag under högsäsong, men under pandemin har antalet varit betydligt färre.

KrönikaUnder veckan har Sak & Liv skrivit om en dom där Göteborgs tingsrätt dömt till fördel för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i en tvist där sju restauranger stämt bolaget för att få ersättning under sin smittskyddsförsäkring.

Domen går i linje med tidigare domar som rör omfattningen av epidemiförsäkringar.

Ytligt sett är domen en vinst både för försäkringsbolaget och för hela branschen.

Men i grunden kan det inte annat än beskrivas som ett stort fiasko för försäkringsbranschen att en lång rad drabbade kunder och deras juridiska ombud har en helt annan åsikt än försäkringsbolagen om vad försäkringen täcker. Ett fiasko att villkoren inte är mer specifikt formulerade än att det ska krävas domstolsprövning för att avgöra innebörden och ett fiasko för kommunikationen med kunderna om omfattningen av försäkringen.

Det är inte lätt att utforma villkor på rätt sätt och inte helt enkelt att kommunicera på ett enkelt sätt vad som täcks och vad som inte täcks av en försäkring. Men alla de villkorstvister som har uppstått i pandemins kölvatten understryker vikten av hårt arbete för att se till att försäkringsvillkor är både genomtänkta och begripliga.

* * * * *

Stackars Helsingborg, sundets pärla. Det är inte länge sedan Länsförsäkringar Skåne meddelade att man avvecklar sin huvudkontorsverksamhet i staden för att koncentrera sig på Malmö. I veckan aviserade Folksam att all personal i Helsingborg flyttas till Malmö eller Örebro.

Inte heller har helsingborgarna fått något gehör för idéerna om ytterligare en fast förbindelse till Danmark. Till det kommer nesan när Helsingborgs IF för drygt ett år sedan åkte ur allsvenskan — må vara att man nu är på väg upp igen.

Den enes död, den andres bröd. För i gengäld är Malmö på väg att etablera sig som ett ännu starkare fäste för den svenska försäkringsbranschen. Även Upptec — ett av den svenska insurtechscenens mest intressanta företag — har som bekant postadress Malmö.

Och till helsingborgarnas tröst kan sägas att Sveriges enda börsnoterade försäkringsbolag Solid Försäkring faktiskt har sitt huvudkontor i Helsingborg.

* * * * *

Vi kunde i veckan berätta om att Trygg-Hansa fått nej i domstol till att registrera varumärket ”Hansa”.

Det är på ett sätt häpnadsväckande.

Det borde inte vara väldigt svårt att visa hur väl inarbetat namnet Hansa är som varumärke i försäkringsbranschen sedan generationer tillbaka. Sannolikt finns en mängd historiska försäkringsbrev i omlopp med varumärket Hansa. För en utomstående känns det som att det inte vore ogörligt att visa att det redan föreligger varumärkesskydd genom inarbetning.

Nu är säkert sista kapitlet i Hansa-historien inte skrivet än.

Men ännu mer häpnadsväckande än domslutet är faktiskt att Trygg-Hansa fram tills nu tycks ha missat att registrera varumärket ”Hansa” hos PRV.

Vilka fler gamla fina försäkringsvarumärken lever farligt genom att sakna ett säkert varumärkesskydd? Städernas? Thule? Triton?

För en bransch som lever på att erbjuda riskskydd skulle man kanske förvänta sig en högre grad av riskminimering när det gäller att skydda det värde som ligger i ett väl inarbetat varumärke, må vara lätt föråldrat.

21 januari, 2022
Gunnar Loxdal