Mer om Premium

Hej!

Vad roligt att du är intresserad av Sak & Livs Premiumtjänst!

Vi har lagt ned mycket arbete och tankemöda för att ta fram en tjänst skräddarsydd för dig som är beslutsfattare i branschen, för att kunna hålla dig välinformerad om allt viktigt som händer i branschen just nu och därigenom förbättra dina möjligheter att göra bra affärer i branschen.

För det är sannerligen mycket intressant som är på gång!

Det här är något av allt spännande som händer just nu:

• Ny lag om tjänstepensionsföretag — hur påverkas du? Senare i vår kommer ett nytt förslag till lagstiftning om morgondagens tjänstepensionsföretag. Just nu är striden het mellan de renodlade partsbolagen och de privata försäkringsaktörerna om vilka krav som ska ställas på de nya bolagen när det gäller kapital och rapporteringsplikt. Ja, sällan har splittringen varit så stor i försäkringsbranschen i en så viktig fråga! Vilken sida ställer sig regeringen på i den infekterade striden om morgondagens tjänstepensionsmarknad? Kan parterna göra allvar av hoten att flytta delar av nuvarande verksamheter i partsbolagen utomlands? Hur påverkas tjänstepensionerna för svenska löntagare av de nya reglerna?

• Den nya miljardskatten för svenska sakförsäkringsbolag — hur slår den mot branschen? Förra året fattade riksdagen beslut om att svenska skadeförsäkringsbolag skulle drabbas av en helt ny skatt: Den nya schablonskatten på säkerhetsreserven. Sammantaget kommer det att slå hårt mot försäkringsbranschen — skatten väntas uppgå till miljardbelopp varje år! Till det kommer en engångsskatt i samband med en reformering av hela företagsbeskattning — som innebär ytterligare pålagor för skadebolagen. Hur hårt kommer ditt bolag att drabbas av de nya pålagorna? Hur kan du agera för att minska effekten av de nya schablonskatterna? Vilka bolag påverkas mest av den nya lagstiftningen?

• Morgondagens fondtorg för premiepensionen — vem får vara med? De senaste åren har skandalerna duggat tätt bland aktörerna på premiepensionsmarknaden. En rad fondbolag — däribland uppmärksammade Allra och Advisor — har slängts ut från Pensionsmyndighetens fondtorg. Från årsskiftet gäller dessutom helt nya regler för premiepensionen, vilket innebär att minst 270 fonder kommer att stängas av från fondtorget. Men det räcker inte med detta! Just nu utreds dessutom regelverket för morgondagens fondtorg — vilket väntas leda till att ännu fler fondbolag kommer att slängas ut! Vad kommer utredarna att föreslå för den andra omgången av reformering av premiepensionen — och hur många fonder finns det plats för framöver? Hur påverkas aktörerna på pensionsmarknaden? Vilka blir konsekvenserna för pensionsspararna?

Nya aktörer på marknaden — konkurrensen hettar till! De senaste åren har vi närmast sett en kontraktion på marknaden när ett antal aktörer — inte minst captives och pensionskassor — har dragit sig tillbaka och avvecklat sin verksamhet bland annat under pressen från de nya Solvens 2-reglerna. Men nu tycks det vara på väg att vända: Nya intressanta aktörer är på väg in på marknaden! Några exempel: Pensiono Holding har lämnat in en ny ansökan för Svenska Fribrevsbolaget. Torgrim Liens nya sakbolag Eir Försäkring hoppas kunna starta senare i år på den svenska marknaden. För att inte tala om alla nya spännande aktörer på Insurtechmarknaden — tänk Hedvig, Easy Peasy och Greater Than!  Med andra ord: Det är en spännande tid vi lever i. Hur påverkas de traditionella bolagen? Hur förändras kundernas preferenser? Vem blir vinnare, vem blir förlorare på morgondagens försäkringsmarknad?

Digitalisering och robotisering — vem blir marknadsvinnare? Vinnare på morgondagens försäkringsmarknad är de företag som förstår att utnyttja möjligheterna till digitalisering på rätt sätt – oavsett om det handlar om etablerade företag som förmår att modernisera sina affärsmodeller eller nytillkomna Insurtechbolag utan bagage av traditioner och tunga systeminvesteringar. Vad behöver förändras i din organisation för att hänga med i en ny värld med mer digitala tjänster till allt mer krävande och mindre lojala kunder? Vilka processer hos er skulle lika kunna hanteras lika bra eller bättre genom robotrådgivning? Vilka on demand-produkter är möjliga att utveckla i ert segment av försäkringsmarknaden?

För att hjälpa dig att hänga med i allt spännande som händer på marknaden har vi laddat vårt Premium-paket med en rad spännande tjänster.

Det här är något av det som ingår i paketet för dig som väljer att prenumerera:

Unika branschrapporter som hjälper dig till bättre affärer! För att hjälpa dig med en fördjupad bild av intressanta skeenden på marknaden, skapar vi på Sak & Liv unika branschrapporter som kommer ut 1—2 gånger per månad. Det kan handla om kvalificerade marknadsöversikter av en delmarknad inom försäkringar och pensioner, djupdykningar i ny lagstiftning eller översikter av nya marknadsföreteelser – allt skräddarsytt för att hålla dig välinformerad om vad som händer på marknaden och på så vis hjälpa dig till mer lönsamma affärer inom försäkringar och pensioner.

Förklaringar och fördjupningar av nyhetsflödet! Vad händer bakom det som synes ske? Vilka konsekvenser får uppköp och andra typer av marknadsförändringar? Som prenumerant på Sak & Liv Premium får du dagligen fördjupningar av nyhetsmaterialet — i form av kompletterande källmaterial, analyser och kommenterande texter. Oumbärlig information för dig som vill hänga med i vad som händer på marknaden!

• De mest intressanta personerna inom pensioner och försäkring! Vad funderar en nytillsatt VD för ett av de stora försäkringsbolagen på mest? Vart bedömer kvalificerade specialister i branschen att marknaden är på väg? Sak & Liv Premium hjälper dig att möta de mest intressanta personerna och ta del av deras tankar om utvecklingen framöver!

• Rättsdokumenten som kan få avgörande betydelse! En stor del av försäkringsbranschen handlar om juridik. Undra på det när det som levereras till kunden är löften i form av omfattande juridiska avtal — och det inte sällan inträffar tvister om hur avtalen ska tolkas. Juridiken står heller inte stilla utan utvecklas ständigt genom ny lagstiftning, nya domar och nya tolkningar. I Sak & Liv Premium får du varje vecka ta del av information om nya intressanta rättsfall som har betydelse för branschen — och möjligheten att själv läsa stämningsansökningar, remissvar, domstolsutslag och lagtolkningar som påverkar försäkringsjuridiken!

Rapporter och redovisningar från kollegor och konkurrenter! Hur har premieintäkten och kostnadsbilden utvecklats de senaste åren för dina närmaste konkurrenter? Hur går det egentligen för de nystartade Inurtechbolagen? Vilka bolag i förmedlarbranschen har bäst lönsamhet? Du som är Sak & Liv Premium-kund har tillgång till vår unika databas där vi samlar bokslut och årsredovisningar för de mest intressanta aktörerna i försäkrings- och pensionsbranschen.

Låter det intressant med denna typ av information?

Ambitionen är att löpande uppdatera vårt erbjudande med helt nya tjänster i Premium-paketet — för att fortsätta att vara den mest intressanta källan till affärskritisk information för dig som arbetar som beslutsfattare inom försäkringar och pensioner!

Inget att tveka om alltså — eller hur? Med andra ord: Försäkra dig nu om att vara välinformerad med Sak & Liv Premium!

Varma hälsningar,

Gunnar Loxdal
Publisher
Sak & Liv

PS. Jag är jätteintresserad av att veta mer om dina tankar om Premiumtjänsten, och vad du skulle vilja ha för ytterligare tjänster! Mejla mig på gunnar@sakochliv.se eller ring mig på 0706 94 60 48 och kom med ditt förslag på ytterligare tjänster som får dig välinformerad! Vi hörs!

PPS. Du har väl inte missat ditt förmånserbjudande — att vi ger dig en 30 dagars helt kostnadsfri prova på-period på Sak & Liv Premium! Kostar dig inte ett öre att testa! Känner du att du inte vill fortsätta att prenumerera till ordinarie pris därefter behöver du bara höra av dig och meddela detta inom 30-dagarsperioden — så blir du inte skyldig någonting!

PS 3. Vill du se mer av vilket material som finns för premiumabonnenter? Klicka här. OBS att materialet är låst, det vill säga att du inte kan läsa materialet om du inte är inloggad som Sak & Liv Premium-abonnent.