Etikett: 24Money Spar

Utslängd! FI beslutar att avregistrera 24Money Spar

Finansinspektionen meddelade i dag att man avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar  från allmänheten.

24Money Spar AB har varit registrerat hos FI för inlåningsverksamhet.

Enligt lagen ska ett aktiebolag som driver inlåningsverksamhet ha ett bundet eget kapital på minst 10 miljoner kronor.

Den 1 september 2017 förelade FI 24Money Spar att se till att bolagets bundna egna kapital senast den 7 september 2017 uppgick till minst 10 miljoner kronor och styrka det genom ett revisorsintyg.

24Money Spar har enligt FI inte återkommit med den begärda dokumentationen.

Finansinspektionen skriver att 24Money Spar tvärtom har tillhandahållit ett åtminstone delvis falskt underlag till revisorn, och lämnat motstridiga uppgifter om vem som äger bolaget.

FI:s slutsats blir att 24Money Spar inte har rättat sig efter föreläggandet. 24Money Spar avförs därför från registret över företag som driver inlåningsverksamhet.

Här kan du läsa FI:s beslut om avregistrering