Etikett: Adekvat försäkring

Trygg-Hansa stäms på 13,6 Mkr efter brand i Ystad

Efter en brandskada i Ystad i somras vägrade Trygg-Hansa betala skadeersättning med motiveringen att fastighetsägarna inte angett att fastigheten fungerade som ett boende för flyktingar. Nu stäms försäkringsbolaget på 13,6 miljoner kronor av ägarna.

Den 21 juni och den 23 juni brann det i en fastighet i Snårestad i Ystad. Ett 30-tal personer med utländsk bakgrund blev hemlösa. Polisen misstänkte att bränderna kunde vara anlagda.

Fastigheten hade tidigare varit ett asylboende, men från december 2016 fungerade den som en hyresfastighet. Fastighetsägaren hyrde ut rum och lägenheter till ett 30-tal personer, de flesta med utländsk bakgrund.

Via en försäkringsförmedlare – Adekvat Försäkring – tecknades en försäkring hos Trygg-Hansa i början av året. I offertförfrågan angavs att fastigheten tidigare varit ett asylboende, men nu byggts om till vanliga lägenheter.

Enligt stämningsansökan beskrev Trygg-Hansas företrädare på plats efter branden att de som bodde där ”… är inga vanliga människor”. I ett skriftligt beslut den 7 juli meddelade Trygg-Hansa att de inte skulle betala ut någon skadeersättning mot bakgrund av att uthyrningen av verksamheten utgörs av ”uthyrning av rum för flyktingar, asylsökande och personer som sökt eller fått uppehållstillstånd”. Trygg-Hansa menade i sitt beslut om avslag att ifall fastighetsägarna informerat om detta, skulle offert ha lämnats för kategorin ”Asylboende – flyktingförläggning” och inte för kategorin ”Bostäder”. Trygg-Hansa valde även att säga upp försäkringen med motiveringen att försäkringstagaren brustit i sin informationsplikt.

Fastighetsägarna skriver i sin stämningsansökan att man ifrågasätter detta beslut, eftersom verksamheten handlar om sedvanlig uthyrning av bostäder via annonsering och förmedling från kommunen. Det finns inga avtal eller garantier med Migrationsverket eller kommunen eller liknande, istället har bostäderna gjorts tillgängliga på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Ska det uppfattas som att Bolaget, vid tecknandet av försäkring, ska rapportera nationalitet på sina hyresgäster? skriver fastighetsägarna retoriskt i sin stämningsansökan.

Man framhåller att Trygg-Hansa hade full information om att fastigheten tidigare varit ett asylboende som nu byggts om till hyresbostäder, och ställer frågan till Trygg-Hansa var gränsen går mellan vanligt boende och vad som Trygg-Hansa uppfattar som ett asyl- eller flyktingboende.

Här kan du som är prenumerant på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan