Etikett: Agneta Blomquist

Fi bjuder in branschen för att prata om regleringsfrågor

Finansinspektionen meddelar i dag att man bjudit in företrädare för Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening för att tala om regleringsfrågor.

Bakgrunden är att branschorganisationerna tidigare skickat ett brev till Erik Thedén, Finansinspektionens generaldirektör, där man bland annat uttryckts sin oro för risken för överreglering, och att ändringarna av regelverken är alltför omfattande och kommer alltför sent för att branschen ska hinna anpassa sig i tid. 

Mötet hålls hos Finansinspektionen den 25 augusti.

Finansinspektionens rättsavdelningschefer Agneta Blomquist, Marie Jesperson, Martina Jäderlund och Sabina Arama Ström deltar vid mötet.

Även representanter för Finansdepartementet –  Aino Bunge, chef för finansmarknadsavdelningen och Henrik Lennefeldt, tf rättschef – kommer att närvara.