Etikett: Åke Arén

WL Care vann tvist mot Danica om samarbete kring vårdförsäkring

WL Care AB har vunnit en domstolstvist där Danica Pension stämt bolaget på utebliven provision för förmedlade sjukvårdsförsäkringar. 

Bakgrunden är att WL Care B sedan 2009 haft ett samarbete, baserat på en muntlig överenskommelse, där Danica förmedlat sjukvårdsförsäkringar till WL Care mot en provision på 10 procent av premievolymen på både nyteckningar och förnyelser. WL Care hade i sin tur samarbetsavtal med vårdförsäkringsgivare. Genom samarbetet kunde Danica sälja vårdförsäkringar under eget varumärke, samtidigt som WL Care stod för all hantering av kunderna. 

I oktober 2014 hade de båda parterna ett möte, där Danica förklarade att man inlett ett samarbete inom vårdförsäkring med en annan partner – nämligen Euro Accident.

WL Care uppfattade det då som att Danica sade upp samarbetet. Danica å sin sida hävdade att någon uppsägning aldrig meddelades vid mötet, och menade dessutom att avtalet inte var möjligt att säga upp. Tvärtom menade Danica att avtalet innebar att WL Care skulle fortsätta att betala provision för de försäkringar som förmedlats tidigare – så länge de fanns kvar som kunder hos WL Care. Därmed skulle WL Care, enligt Danica, betala drygt 200 000 kronor för år 2015 i provision på gamla och nya kunder. 

Tingsrätten håller med WL Care om att Danica kan anses ha sagt upp avtalet i och med utgången av år 2014. Domstolen menade också att Danica inte kunde visa att man hade rätt till provision efter att avtalet sagts upp. 

Danica tvingas nu stå för rättegångskostnaderna på 0,5 miljoner kronor. 

”WL Care” uttyds ”White Label Care”. Enligt hemsidan bolaget följande affärsidé: ”Att för marknaden skapa attraktiva care relaterade försäkringsprodukter som ett komplement till den vård som erbjuds via det offentliga. Sjukvårdsförsäkringar som kan verka i symbios, sida vid sida av offentligvården.”

Under förra året hade WL Care en omsättning på 2,4 (6,2) miljoner kronor och uppvisade ett resultat på 60 000 (–12 000) kronor. VD och styrelseordförande för bolaget är Åke Ahrén som bland annat också är styrelseordförande och VD i förmedlarbolaget Arén & Partners Allians Försäkringsmäklare AB. 

Du som prenumererar på Sak & Liv Premium kan här ta del av domen i sin helhet.