Etikett: Allra Försäkring

Andreas Selin avgår som ordförande för Allra Försäkring

Andreas Selin har lämnat styrelsen för Allra Försäkring AB, där han har varit styrelseordförande.

Allra Försäkring AB är ett dotterbolag inom Allrakoncernen som bland annat haft framgångar med förmedling av en tandvårdsförsäkringsprodukt och en betalskyddsförsäkring vid kritisk sjukdom. Bolaget hade under förra året en omsättning på 168,2 (157,3) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 0,2 (7,1) miljoner kronor.

Andreas Selin har tidigare också suttit med i styrelsen för moderbolaget i Allrakoncernen, men lämnade den tidigare under året.

Han ersätts nu som styrelseordförande i Allra Försäkring AB av den tidigare moderata riksdagsledamoten och pensionspolitikern Gunnar Axén som även är ordförande i Allras moderbolag.

Andreas Selin är jurist och har tidigare bland annat varit COO på Hamilton Advokatbyrå.