Etikett: AM Trust Nordic

ARN: Inte oaktsamt att glömma mobilen på biltaket

Nej, det är inte oaktsamt att glömma en mobiltelefon på biltaket och sedan köra iväg! Därför ska försäkringstagaren få full ersättning för sin förlorade mobil, skriver Allmänna reklamationsnämnden i ett färskt beslut. 

I höstas skulle en försäkringstagare sätta sig i bilen för att skriva på ett avtal om ägarbyte.

Men det bar sig inte bättre än att han glömde sin mobil på biltaket och körde iväg.

Mobiltelefonen kraschade i marken och blev förstås helt obrukbar.

Som tur var hade han tecknat en försäkring när han köpte mobilen – en försäkring som enligt försäljaren fungerade som en ”idiotförsäkring”. Han skulle kunna bete sig hur som helst med mobilen – tappad den i toaletten, glömma bort mobilen –  och ändå få ut ersättning.

Men när försäkringstagaren vände sig till försäkringsbolaget fick han nobben. Åtminstone till hälften. Försäkringsbolaget Am Trust Nordic tyckte att han agerat oaktsamt, och ville reducera ersättningen till hälften.

Då vände sig Försäkringstagaren till Allmänna reklamationsnämnden.

Och ARN har nu gett försäkringstagaren rätt!

”Enligt nämnden kan Stein Eirik Sollien inte anses ha brutit mot det aktsamhetskrav som anges i villkoren. Att lägga telefonen på ett biltak i en situation som den nu aktuella kan normalt sett inte anses utgöra ett oaktsamt handlande eller ett sådant medvetet risktagande som försäkringsbolaget har gjort gällande”, skriver ARN i sitt beslut, som innebär att försäkringsbolaget rekommenderas att betala ut full ersättning till försäkringstagaren.