Etikett: Anders Borgcrantz

Rekordresultat för LF Bank: 443 miljoner kronor

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Bank steg under första kvartalet med 26 procent, jämfört med motsvarande period 2017, till 443,3 (352,5) miljoner kronor. Det är det bästa resultatet hittills under ett kvartal, framgår det av bankens kvartalsrapport som presenterades under onsdagen

Bankens intäkter ökade under kvartalet till 883,1 (753,8) miljoner kronor. Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 10 procent till 476 000 (433 000).  

– Som nytillträdd vd i Länsförsäkringar Bank ser jag goda möjligheter att vår tillväxtresa på den svenska bankmarknaden fortsätter. Med utgångspunkt i Länsförsäkringars starka varumärke och unika marknadsposition finns en utmärkt plattform för vidare expansion. Nyckeln till ytterligare framgångar är det goda arbete som görs lokalt på länsförsäkringsbolagen vilket ytterst resulterar i vår höga kundnöjdhet, ett område som alltid kommer att ha högsta prioritet hos oss, säger bankens VD Sven Eggefalk i sin presskommentar. 

Sven Eggefalk tillträdde så sent som den 2 april posten som VD. Närmast tidigare var han VD för Länsförsäkringar Östgöta. Anders Borgcrantz återgick i samband med detta till tjänsten som CFO och vice verkställande direktör i Länsförsäkringar Bank.

Under onsdagen presenterade också Länsförsäkringar Hypotek sitt kvartalsresultat. Där framgick att rörelseresultatet ökade 37 procent till 236,4 (172,2) miljoner kronor och att antalet kunder ökade med 10 procent till 260 000 (236 000).

Länsförsäkringar Bank ökade antalet kunder med 11 % 2017

Under förra året ökade antalet kunder i Länsförsäkringar Bank med 11 procent. Det framgår av bankens bokslutskommuniké som lämnades under fredagen. 

Banken rapporterar att rörelseintäkterna 2017 ökade med 12 procent till 3 258 miljoner kronor, att jämföra med 2 904 miljoner kronor 2016. Rörelseresultatet ökade 9 procent till 1 599 (1 467) miljoner kronor.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar Bank den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och företagskunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk Kvalitetsindex 2017 även de mest nöjda bolånekunderna samt företagskunderna för fastighetslån. 

Så här säger Anders Borgcrantz, VD i Länsförsäkringar Bank, i en presskommentar:

– Vi har än en gång ett starkt resultat och sammanfattar 2017 som det bästa året i bankens historia. Räntenettot utvecklades väl under året och låneportföljen håller fortsatt hög kreditkvalitet. Affärsvolymerna uppvisade en god tillväxt och marknadspositionen har förbättrats inom samtliga segment. Länsförsäkringar Bank är för tolfte gången under de senaste fjorton åren den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna. Därtill har vi enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017 numera även de mest nöjda företagskunderna samt även de nöjdaste bolåne- och fastighetslånekunderna vilket är ytterst glädjande.

– Den fortsatt goda kundtillströmningen är ytterst ett kvitto på att kunderna uppskattar vårt erbjudande. Vi är övertygade att kombinationen av vår starka lokala förankring tillsammans med våra marknadsledande digitala tjänster skapar fortsatta förutsättningar för hög kundnöjdhet och ytterligare tillströmning av nya kunder under 2018.