Etikett: Anders Edvardsson

Försäkringsbranschen: Var tredje bilreparation får underkänt

Mer än en av tre bilreparationer – 34 procent – får underkänt i försäkringsbranschen kvalitetskontroller på skadeverkstäder som nu genomförs för fjärde gången. Ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida, konstaterar.

Försäkringsbranschen har under fyra år utfört gemensamma stickprovskontroller på närmare 80 större bilverkstäder runt om i landet för att få en helhetsbild av de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder. Fram tills nu har reparationer kontrollerats på omkring 3 400 fordon. 

De utvalda verkstäderna står tillsammans för cirka 40 procent av det totala antalet skadereparationer som utförs åt försäkringsbranschen. 

Årets resultat är något bättre än tidigare, men får fortfarande underkänt.

– Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen som samordnar insatsen, i en presskommentar.

De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller lackarbete, fastsättning/montering av stötfångare och dörrar samt att metodbeskrivning för arbetet som ska göras inte används.

Endast fem av de undersökta verkstäderna har anmärkningar på högst 10 procent av reparationerna, vilket anses acceptabelt.

– Vår målsättning måste vara att alla skadeverkstäder ska ligga på den nivån, säger Anders Edvardsson.

Verkstadskontrollerna utförs av DEKRA Quality Management AB. Försäkringsbranschens kvalitetskontroller av skadeverkstäder startade 2014 och kommer att pågå minst ett par år till. De medverkande bolagen är Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa.

 

Volvo och Porsche i topp när det gäller stöldskydd på bilar

Volvo och Porsche ligger bäst till när man undersöker stöld- och inbrottsskydd på nya bilmodeller. Det visar försäkringsbranschens NVSA-kontroller av olika bilmodeller som offentliggjordes i dag. 

I dagsla¨get sa¨ljs cirka 250 olika bilmodeller i Sverige. Av dessa har 161 ga°tt igenom branschens NVSA-kontroller.

Bäst i testerna har Volvo och Porsche klarat sig. 

– Volvo befa¨ster sin ta¨tposition tillsammans med Porsche. Audi och Lexus har da¨remot backat na°got fra°n de tidigare a°rens toppresultat, men har rakt igenom godka¨nda bilar. Bakom toppskiktet ligger Volkswagen och Seat pa° ungefa¨r samma niva°, sa¨ger Anders Edvardsson, ansvarig fo¨r NVSA-normen i Sverige, i en presskommentar.

– De som da¨remot beho¨ver fo¨rba¨ttra sina modeller pa° det ha¨r omra°det a¨r till exempel Fiat, Dacia, BMW, Mercedes och Mazda.

BMW, Mercedes och Mazda tillhör de bilföretag som har valt att inte rapportera sina fordon fo¨r klassificering.