Etikett: Anders Kupsu

Anders Kupsu avgår som VD för Skandia Fastigheter

Anders Kupsu har meddelat att han önskar avgå som VD för Skandia Fastigheter. Han kommer att arbeta kvar tills en efterträdare har utsetts, dock som längst till och med maj 2019.

Anders Kupsu har varit VD för bolaget i drygt nio år, sedan den 1 juni 2010. Tidigare arbetade han under 20 år i olika chefsroller inom Skanska. Han har deklarerat att han avser att  vara ledig en tid och därefter fortsätta att jobba vidare i branschen i mindre skala.

— Skandia Fastigheter är ett mycket välskött fastighetsbolag med goda förutsättningar att möta en omvärld i förändring. Anders Kupsu har med sitt lugna och stabila ledarskap och mycket goda omdöme framgångsrikt lett Skandia Fastigheter och dess medarbetare under nära ett decennium med tidvis utmanande förutsättningar. En hög och stabil avkastning har kontinuerligt bidragit till en bra värdeutveckling för Skandias pensionssparare, säger Anders Jonsson, styrelseordförande för Skandia Fastigheter, i en kommentar.

Skandia Fastigheter har cirka 150 medarbetare och ett fastighetsbestånd som värderas till 56 miljarder kronor.

Skandia Fastigheter fokuserar mer på Sverige – säljer i Finland

Skandia Fastigheter meddelar att man sålt fastigheten Salmisaarenaukio 1 i kontorsområdet Gräsviken, Helsingfors. Köpare är Castellum och tillträde skedde under fredagen den 29 juni.

Enligt Skandia har försäljningen att göra med att man nu fokuserar på den svenska fastighetsmarknaden.

– Med högtryck i våra stadsutvecklingsprojekt i Sverige kommer vårt fokus framöver att riktas på vårt befintliga bestånd i och runt framför allt Malmö, Göteborg och Stockholm, säger Anders Kupsu, VD för Skandia Fastigheter, i en presskommentar. 

Huomenta Suomi! Skandia satsar på fastigheter i Helsingfors

Skandia Fastigheter har genomfört ett första fastighetsförvärv i Finland. Planen är att växa ytterligare i Finland och på sikt bygga upp en egen förvaltningsorganisation i Helsingfors.  

Den förvärvade fastigheten Salmisaarenaukio 1 ligger i Gräsviken, ett kontorsområde cirka tio minuter väst om Helsingfors stadskärna. Byggnaden uppfördes 2007 och har en uthyrningsbar yta på drygt 14 000 kvm.

Enligt Skandia Fastigheter kan förvärvet ses som startskottet för en växande finsk verksamhet. Expansionen i Finland är tänkt att ske inom bolagets samtliga nuvarande segment: kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter.

Bakgrunden är enligt Skandia att Finlands växande ekonomi förväntas ge goda förutsättningar för fastighetsmarknaden framöver. Fokus inför kommande förvärv ligger på Helsingforsområdet, inklusive Esbo och Vanda.

– Den finska fastighetsmarknaden är attraktiv genom dess möjlighet att ge en högre direktavkastning relativt Sverige. Samtidigt blir Finlands ekonomi allt starkare, med goda förutsättningar för företagande och tillväxt, vilket på lång sikt även kan förväntas innebära en god värdetillväxt på den kommersiella fastighetsmarknaden. Dessutom har våra marknader likheter i form av transparens, affärsvillkor och sätt att samarbeta, säger Anders Kupsu, VD på Skandia Fastigheter, i ett pressmeddelande.