Etikett: Anders Sjödin

Extrastämma beslutar om beståndsöverlåtelse i Sabo Försäkring

Den 21 april håller Sabo Försäkrings AB en extra bolagsstämma. På agendan står beslut om beståndsöverlåtelse. 

Vd Anders Sjödin – har du möjlighet att berätta mer om vad beståndsöverlåtelsen innebär?

– Jag vill gärna avvakta med det till efter det att stämman har varit, så att aktieägarna först får ta del av den fullständiga informationen på stämman.

De nya Solvens 2-reglerna med högre kapitalkrav och högre kostnader för rapporter till tillsynsmyndigheterna har bidragit till att flera mindre företag i försäkringsbranschen har fattat beslut om avveckling. Kan du säga något om hur ni tänker där?

– Efter stämman har jag möjlighet att berätta.

För ett par år sedan ingick Sabo Försäkring ett avtal om koassurans tillsammans med Vardia, som nu är en del av Gjensidige. Man skulle kunna spekulera i att en beståndsöverlåtelse kan involvera Gjensidige. Är det något som du kan berätta mer om?

– Inte i dag, men aktieägarna kommer att få reda på allt kring beståndsöverlåtelsen i samband med stämman.

Sabo Försäkring meddelar försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som utgör Sabos medlemmar. Man har 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst.

Under 2015 hade Sabo Försäkring premieintäkter på 4,7 (8,0) miljoner kronor. Det tekniska resultatet uppgick till –1,6 (–1,9) miljoner kronor och resultatet efter skatt låg på –0,1 (–0,1) miljoner kronor.