Etikett: Ann Linde

Ny lag ska skydda svenska pensionärer efter en hård brexit

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss, med lagförslag som ska underlätta för svenska pensionärer i Storbritannien och brittiska pensionärer i Sverige om det genomförs en brexit utan något avtal med EU. Den tillfälliga lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 30 mars 2019 då Storbritannien enligt nuvarande tidplan lämnar EU.

En konsekvens om Storbritannien lämnar EU utan avtal, en hård brexit, är att tillgången till trygghetssystemen upphör för ett antal individer i både Sverige och Storbritannien. I den promemoria som nu är ute på remiss fram till den 6 februari finns förslag som syftar till att under en övergångsperiod mildra de konsekvenser som kan uppstå vid en hård brexit, när det gäller sociala förmåner. Förslagen till lagstiftning är bara aktuella om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse om ett utträdesavtal. Med lagförslagen säkerställs att enskilda personer inte plötsligt blir av med rätt till delar av sin pension eller någon annan social förmån som finns i dag.

– Vid en hård Brexit blir det särskilt viktigt att Sverige gör det vi kan för att underlätta för svenskar som bor i Storbritannien och britter som bor i Sverige, säger EU-minister Ann Linde i sin kommentar.

Förslagen gäller förmåner från de sociala trygghetssystemen så som pensioner, föräldrapenning, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Förslaget är en tidsbegränsad bestämmelse som möjliggör en fortsatt utbetalning av bland annat den pension som individen i dag har rätt till. Det föreslås även att inkomster eller försäkringsperioder som den enskilde har tjänat in före utträdet ska kunna ligga till grund för en pension eller annan förmån.

Uppskattningsvis 100 000 svenskar bor eller arbetar i Storbritannien. Därmed är Storbritannien är ett av de länder som flest svenska medborgare väljer att bosätta sig i för arbete. Cirka 2 400 personer i Storbritannien uppbär garantipension eller efterlevandestöd från Sverige och cirka 23 000 personer i Storbritannien har tjänat in till allmän pension och får därmed får ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Ungefär 5 700 personer i Sverige uppbär i dag pension från Storbritannien.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av promemorian.