Etikett: Ann Rudérus

Vem blir årets klimathjälte? Svensk Försäkring rankar kommunernas klimatanpassning

Svensk Försäkring meddelar i dag att man för tredje året i rad genomför  en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen görs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. 

– Undersökningen genomförs för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför. Vår avsikt är även att lyfta fram goda exempel och följa upp hur kommunernas arbete utvecklas över tid, säger Philip Thörn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senare i vår kommer presenteras resultaten och rankningen i en rapport.

– Intresset för förra årets undersökning var mycket stort. Det är vår förhoppning att många kommuner vill delta i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.