Etikett: Anna Eriksson

Orättvist! Kritiken växer mot förslaget om höjd garantipension

Kritiken växer mot beslutet i Pensionsgruppen och i regeringen att föreslå en höjning av garantipensionerna och bostadstillägget. Kritiken handlar framförallt om att det allmänna pensionssystemet därmed relativt sett ger lägre kompensation för den som arbetar. 

Förslaget aviserades i förra veckan. I fredags, den 1 februari, skickades en promemoria ut på remiss.

En av de som var först ut med att kritisera förslaget om, som lades fram i förra veckan, var fackförbundet FTF:s samhällspolitiske chef Håkan Svärdman. ”Pensionsgruppens förslag urholkar livsinkomstprincipen”, skrev Håkan Svärdman i ett inlägg på FTF:s hemsida i förra veckan, där han underströk att det inte är dåligt i sig att de sämst ställda pensionärerna får det bättre, men att det samtidigt kolliderar med ambitionen att det ska vara lönsamt att arbeta ihop sin pension jämfört med att få hela sin försörjning från grundskyddet:

— Pensionsgruppens ambition att åstadkomma en förstärkning av grundskyddet i pensionssystemet samtidigt som arbetets och inkomstens betydelse för pensionen ska bibehållas är vällovlig, men i praktiken en omöjlighet inom ramen för dagens allmänna pensionssystem, hette det i Håkan Svärdmans analys, som du kan läsa i sin helhet här.

Håkan Svärdman menade sammanfattningsvis att Pensionsgruppen slagit in på fel väg när man sänker värdet av arbete och prestation. Istället för att höja pensionssystemets bidragsdelar bör pensionsavgiften öka med 7 procent och motsvarande höjning genomföras av intjänade pensionsrätter, vilket skulle höja pensionerna med i genomsnitt 1 500 kronor/månad, menade Håkan Svärdman.

En annan fackliga företrädare som kritiserat förslaget med samma utgångspunkt är Torbjörn Hållö, ekonom på LO. I förra veckan skrev han bland annat på Twitter att det var bekymmersamt att partierna i Pensionsgruppen inte försvarar principen att de ska löna sig att ha arbetat.

— Vi har fått en hjälpa-dom-det-är-synd-om-politik. Med retorik om ”fattiga pensionärer”. Istället för politiker som värnar de breda löntagargruppers intressen, kommenterar Torbjörn Hållö i dag i ett inlägg på Twitter.

Och man kan konstatera att kritiken snarare tilltar än avtar mot förslaget om höjt grundskydd.

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna menar att förslaget innebär att de som arbetat ett helt liv i många fall behandlas djupt orättvist.

– Vi är självklart inte emot förbättringar för de som har det tufft ekonomiskt. Men man missar att ta ett helhetsgrepp för de som har det tufft på äldre dagar oavsett om man har jobbat eller inte, säger Anna Eriksson, SPF Seniorernas pensionsexpert, i en artikel i tidningen Senioren. Här kan du läsa hela artikeln i Senioren.

Det ska sägas att kritiken från den andra stora pensionärsorganisationen, PRO, är betydligt mildare. PRO välkomnar höjningen av grundskyddet, även om man samtidigt förväntar sig åtgärder för att höja inkomstpensionen ”för personer med låg pension som arbetat ett helt liv”.

Tidningen Expressen skriver på ledarplats under rubriken ”Hängmattan ska inte ge högre pension än slitjobb” att förslaget från regeringen och Pensionsgruppen är ”djupt orättvist”. Så här formuleras det i tidningen:

— Att inte ha jobbat alls kan snart ge högre pension än om man har slitit 40 år i vården. Det är djupt orättvist.

Här kan du läsa Expressens artikel.

Svenskt Näringsliv pekar i en kommentar publicerad i dag måndag på att förslaget om stärkt grundskydd enbart är kostnadsdrivande utan att ge något incitament till arbete.

— Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, säger Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle i en artikel från Svenskt Näringsliv.

— Förslagen minskar ytterligare det respektavstånd i nettoinkomst (pension och bostadstillägg sammanräknad) mellan den som aldrig haft inkomst av tjänst och den som arbetat många år. Med andra ord saknas tydliga incitament för arbete – att alla som har en arbetsförmåga ska motiveras till att utnyttja denna.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs åsikt om förslaget om höjt grundskydd.

Nu är det inte särskilt troligt att politikerna i Pensionsgruppen kommer att ändra på sitt förslag. Har väl de ingående partierna i Pensionsgruppen bestämt sig för något gemensamt, ska det väldigt mycket till för att få dem att rucka på beslutet. Men kritiken mot förslaget är denna gång osedvanligt stark för att gälla en föreslagen förändring av det allmänna pensionssystemet.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av hela promemorian som har gått ut på remiss.