Etikett: Anna Falck

”Kapitalkrav för tjänstepensionen kan sänka avkastningen med 20 %”

Företrädare för de statliga avtalsparterna kritiserar regeringen för att man vill införa kapitalkrav för tjänstepensioner som går längre än EU:s krav. I en debattartikeln i Dagens Industri i dag hävdar man att det kan sänka avkastningen med upp till 20 procent för den som väljer traditionell försäkring. 

Kritiken riktar sig mot införandet av EU:s IORP II-regelverk i Sverige. Man skriver bland annat i debattartikeln att det är svårt att motivera att Sverige inför högre kapitaltäckningsregler för tjänstepension än andra länder inom EU. 

Undertecknarna av artikeln går till och med så långt att de menar att hela systemet med kollektivavtalad tjänstepension kan vara hotat!

– Blir förmånen av tjänstepension alltför dyr i förhållande till pensionens värde kommer frågan om att ha kvar den kollektivavtalade tjänstepensionen att ställas på sin spets, heter det i artikeln.

Debattartikeln är undertecknad av Anna Falck, förhandlingschef för Arbetsgivarverket, Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S, Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare vid OFR/S,P,O och Helen Thörnberg, avtalsansvarig för statlig sektor i Seko. 

Här kan du läsa hela debattartikeln.