Etikett: Anna Hedborg

Hon leder Pensionsgruppens delegation för att inkludera äldre

Tidigare socialminister Anna Hedborg har utsetts att leda en delegation för äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering, och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens. 

Enligt direktiven ska delegationen arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Den ska identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet och föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering

– När vi lever allt längre, vilket naturligtvis är glädjande, så betyder det att arbetslivet måste hänga med. Inte minst för att vi ska kunna få tillräckliga pensioner. Vi måste tänka på vad som krävs för att äldre människor ska kunna, vilja och få jobba, så att inte deras kompetens går förlorad helt i onödan, säger Anna Hedborg i en presskommentar.

Delegationen ska tillsammans med forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter lyfta frågor som rör bland annat synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar, samhällets demografiska förändringar, samt betydelsen av ett längre arbetsliv för samhället och den slutliga pensionen. Man ska sammanställa och sprida befintlig kunskap och forskning och kan initiera nya rapporter.

Delegationens uppdraget kommer från Pensionsgruppen och socialdepartementet. Arbetet ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Det här är delegationens samtliga medlemmar:

Anna Hedborg, f d minister (ordförande)
Eva Vingård, f d  departementsråd
Ingmar Skoog, professor
Ingemar Eriksson, professor
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker
Björn von Sydow, riksdagsledamot och f d talman
Barbro Westerholm, riksdagsledamot
Cristina Husmark Pehrsson, f d minister
Marita Ljung, f d statssekreterare
Amanda Lundeteg, verkställande direktör
John Mellkvist, PR-konsult
Marianne Rundström, journalist