Etikett: Annika strandhäll

Så mycket vill Pensionsgruppen höja garantipensionerna och bostadstillägget

Regeringen meddelade under torsdagen att partierna i Pensionsgruppen kommit överens om att höja bostadstillägget och garantipensionen från år 2020. Höjningen innebär att garantipensionärer får 200 kronor mer i månaden samtidigt som taket i bostadstillägget höjs med 1 400 kronor per månad. Förslaget — som beräknas kosta 2,1 miljarder kronor per år — skickas ut på remiss inom kort.

Regeringen motiverar höjningen med att skillnaderna i inkomst mellan de pensionärer som har de lägsta inkomsterna och övriga i samhället har ökat under lång tid.

– Vi kommer satsa 2,1 miljarder årligen för att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna. Det kommer innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor, vilket anses bättre motsvara dagens hyresnivåer. Vidare förändras bostadstilläggets inkomstprövning med syftet att bostadstillägget ska bli mer träffsäkert. Maximalt bostadstillägg höjs därmed från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Utöver detta införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor årligen.

Enligt beräkningarna får omkring 800 000 pensionärer en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen.

Förslaget skickades ut på remiss i fredags den 1 februari. Remissvaren ska vara inlämnade den 15 april. Här hittar du en förteckning över remissinstanserna.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan ta del av hela promemorian genom att klicka här.