Etikett: Aon Benfield

353 miljarder USD! År 2017 slog rekord i katastrofskador

År 2017 var ett rekordår när det gäller klimat- och naturkatastrofer. Det skriver Aon Benfield som har summerat skadekostnaderna förra året till 353 miljarder USD. Den dominerande orsaken till skadorna är vädret. 

I rapporten ”Weather, Climate & Catastrophe Insight” analyseras effekterna av de naturkatastrofer som inträffade  2017.

Enligt rapporten inträffade förra året 330 naturkatastrofer som sammantaget genererade skadekostnader på 353 miljarder USD. Av dessa berodde 97 procent, eller 344 miljarder USD, på väderrelaterade händelser som orkanerna Harvey, Irma och Maria i USA och Karibien, tyfonen Hato i Kina och cyklonen Debbie i Australien.

Skadekostnaderna för år 2017 orsakade av naturkatastrofer låg därmed 93 procent högre än genomsnittet för åren 2000-2016.

Långt i från alla skador orsakade kostnader för försäkringsbolagen. Aon Benfields uppskattning är att de försäkrade förlusterna 2017 uppgick till 134 miljarder USD 2017. Det är 139 procent högre än 2016. Dock är det inte någon rekordnotering; år 2011 uppgick de försäkrade skadorna till 137 miljarder USD. Den höga siffran för 2017 beror främst på en hög försäkringspenetration i USA som drabbades av bland annat en mycket aktiv orkansäsong och omfattande skogsbränder.

– År 2017 var ett dyrt år för försäkringsbranschen. Återförsäkringsmarknaden hade estimerat 600 miljarder dollar i tillgängligt kapital för att klara den stora volymen av skadeutbetalningar. Mest kritiskt har de amerikanska väder- och brandincidenterna varit och de har synnerligen också visat på värdet av återförsäkring, med skadeanspråk som betalas ut i genomsnitt inom åtta dagar för att snabba på återhämtningsprocessen, säger Eric Andersen, VD för Aon Benfield, i en kommentar.

Här kan du ta del av hela rapporten. 

Lena Lindström rekryteras från Riskpoint till Aon Benfield

Lena Lindström har rekryterats till Aon Benfield. Hon kommer att börja sin nya tjänst i februari nästa år. 

Lena Lindström kommer närmast från Riskpoint, där hon har haft rollen som Senior Underwriter – Property/Energy. Tidigare har hon arbetat vid Willis Towers Watson och vid Berry Palmer, där hon var baserad i London. På Aon Benfield kommer hon att vara stationerad i Stockholm.

– Hon kommer att spela en viktig roll för att samordna vårt nordiska fakultativa erbjudande mellan Aon Risk Solutions i norden och Aon Benfields tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden. Lena kommer även att arbeta tillsammans med Aon Benfields nordiska Treaty team och använda vår starka marknadsposition för att därigenom bredda vårt erbjudande till det fakultativa segmentet, skriver Aon i sin pressinformation.