Etikett: AP7 Såfa

—2,7 procent i avkastning förra året för Sjunde AP-fondens AP7 Såfa

Under förra året var avkastningen för Sjunde AP-fondens ickevalsalternativ AP7 Såfa negativ: — 2,7 procent. Avkastningen är trots allt något bättre än den genomsnittliga privata fonden i premiepensionssystemet som backade med —2,9 procent, framgår det av en artikel från TT.

AP7 Såfa har i dag omkring 475 miljarder kronor under förvaltning. Siffran —2,7 procent förra året kan jämföras med en uppgång på 16 procent för år 2017. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2010 har varit 13,4 procent.

– 2018 var, framför allt under den senare delen, ett mer turbulent år. Att vi backar lite grann i den miljön är inte konstigt, säger Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim i en kommentar till TT.

AP7 Såfa har en så kallad hävstång som innebär att fonden kan låna pengar för att köpa aktier, vilket är en anledning till att fonden kan uppvisa bättre avkastning än många andra fonder de är som börsen går uppåt. Hävstången har minskat den senaste tiden och uppgår i dag till 15 procent.

– Börserna har globalt sett gått ner, men vi har klarat oss bättre, dels för att vi har en diversifierad portfölj, dels för att valutakursen har varit med oss och bidragit positivt till vårt resultat, säger Richard Gröttheim i sin kommentar till TT.

Här hittar du hela artikeln från TT.

Aktivt val i premiepensionen gav 4,6% sämre avkastning 2016

Det lönar sig inte att välja fonder själv i premiepensionssystemet. De passiva pensionsspararna i AP7 Såfa fick i genomsnitt 4,6 procentenheter bättre avkastning än de som aktivt valt fonder själva, visar Pensionsmyndighetens sammanställning av premiepensionen 2016 som presenterades i dag. 

Förra året hade pensionsspararna i premiepensionssystemet i genomsnitt en avkastning på 11,6 procent. 

De som gjort egna val av fonder för premiepensionen hade förra året en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent.

Det kan jämföras med snittavkastningen för den som valt att stanna kvar i ickevalsalternativet AP7 Såfa: 13,9 procent.

Den passive spararen fick med andra ord 4,6 procentenheter bättre avkastning än den aktive spararen som valde egna fonder. 

Sämst genomsnittlig avkastning fick den kategori sparare som använt sig av någon typ av förvaltningstjänst: 6,5 procent. 

Det var med andra ord under förra året i genomsnitt betydligt mer lönsamt att vara passiv än att försöka välja fonder själv. Allra sämst var det att förlita sig på experter som säger sig vara bra på förvaltning.  

Den tendensen har stått sig i princip hela tiden för premiepensionssystemet. 

Sedan starten av premiepensionssystemet har avkastningen för ickevalsalternativet legat på 9,6 procent, vilket kan jämföras med 6,5 procent för den som gjort ett eget fondval.  

Totalt förvaltas 980 miljarder kronor inom ramen för premiepensionssystemet. Sammanlagt förvaltas tillgångar för 7,2 miljoner personer, varav 1,4 miljoner pensionärer. 48 procent av spararna har sitt fondkapital förvaltat i AP7 Såfa. 

Här kan du läsa Pensionsmyndighetens hela rapport om premiepensionen 2016.