Etikett: Arabesque

Så ska AP1 mäta hur bra företag är på mänskliga rättigheter

AP1 kommer framöver att använda en ny metod för att mäta hur företag arbetar med mänskliga rättigheter. Genom ett samarbete med företaget Arabesque  kommer man att ta fram ett mått över hur bra olika företag är på att följa FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

Enligt FN:s vägledande principer förväntas företag identifiera vilken inverkan verksamheten har på människor, prioritera väsentliga åtgärder, åtgärda effekterna och kommunicera effektiviteten av sina ansträngningar. Mätningarna av hur bra företag är på detta kommer att utföras med hjälp av Arabesque S-Ray, ett digitalt verktyg som analyserar hur väl cirka 7 000 av världens största börsnoterade företag presterar inom hållbarhet.

– Vi är mycket glada över att AP1 kommer att integrera Arabesque S-Ray, vårt ESG-dataaggregeringsverktyg, för att mäta och analysera effekterna av sina portföljer. Sverige har länge varit i framkant av den globala hållbarhetsrörelsen och genom partnerskap som detta är vi glada att kunna hjälpa till att ta användandet av ESG-data till nästa nivå i hela regionen, säger Maria Mähl, Arabesques Nordenchef, i en kommentar.