Etikett: ARi Salo

Tydliga har nu nått upp till 200 medlemsföretag

Förmedlarsammanslutningen Tydliga har nu nått upp till 200 medlemmar, i och med de senaste tillskotten Branschförsäkringar Sverige AB och Försäkringshuset i Jämtland AB. 

Branschförsäkringar AB har säte i Helsingborg. Personerna bakom bolaget är Ari Salo och Kent Svensson. I dotterbolaget Försäkrad i Sverige AB driver man försäkringstjänsten försäkrad.se, en webbaserad tjänst för småföretagare som är tänkt att ge kontroll över kundernas försäkringar, inklusive premienivåer, omfattning, villkor och förfallodatum.

Försäkringshuset i Jämtland AB bildades 2005 genom en sammanslagning av Försäkringshuset i Östersund och Säkra Skog & Rosén, och har varit verksamt i Östersund i över 25 år. Företaget har tio medarbetare. Bolaget har sex delägare varav fyra är aktiva i rörelsen på daglig basis. 

Försäkrad.se – ny digital förmedlartjänst för småföretagare

Försäkrad.se är namnet på en nystartad digital försäkringsförmedlartjänst för småföretagare. Grundarna tror på en förmedlad premievolym på 200 miljoner kronor inom tre år.

Tjänsten startades tidigare i år av Ari Salo tillsammans med Kent Svensson. Båda har tidigare arbetat som säljare på etablerade försäkringsbolag.

Affärsidén är att genom ett digitalt verktyg se till att kunden är rätt försäkrad och inte slentrianmässigt betalar för mycket år efter år.

– Med fullmakt från kunden kollar vi befintliga försäkringar, går igenom vilka de behöver, jämför försäkringsbolagens erbjudanden och förhandlar med dem. Allt kostnadsfritt. Sedan får kunden ett förslag som nästan alltid sänker deras kostnader med minst 20 procent. Dessutom blir de rätt försäkrade, säger Ari Salo i en presskommentar.

Redan två månader efter starten har Försäkrad.se påskrivna fullmakter för 15 miljoner kronor i premier.

– Hittills har vi främst vänt oss till bussbolag, taxi, åkerier och maskinentreprenad. Nu går vi bredare. År 1 räknar vi med 30 miljoner kronor i premier men redan år 3 är en rimlig uppskattning 200 miljoner kronor. Marknaden med små och medelstora företag som vill förenkla och sänka sina försäkringskostnader är mycket stor, säger Ari Salo.

Här kan du se hur tjänsten fungerar.