Etikett: åsa larsson

FI: Konkurrensneutralitet i Sverige bör prioriteras framför Europa

FI menar att det är viktigare med konkurrensneutralitet mellan tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag i Sverige, än att tjänstepensionsföretag ska ha konkurrensneutrala villkor i Europa. Det framgår av det anförande som Åsa Larsson – FI:s chef för verksamhetsområdet Försäkring – höll på Livdagen under tisdagen.

I sitt anförande på Livdagen 2018 kommenterade Åsa Larsson bland annat att Finansinspektionens ställningstagande när det gäller den kommande lagstiftningen om tjänstepensionsföretag. FI har tagit tydlig ställning för att regelverket för tjänstepensionsföretag ska utgå från  de regler som gäller för livförsäkringsföretag.

– Medlemsländerna kommer att genomföra IORP 2 på olika sätt. Och därför blir också ställningstagandet som Finansdepartementet gör i sin promemoria naturligt, att konkurrensneutraliteten på den svenska marknaden (mellan försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag) prioriteras framför konkurrensneutraliteten på den europeiska marknaden, sade hon bland annat i sitt tal enligt det manus som publicerats av FI.

Åsa Larsson informerade i sitt föredrag också om att FI ska inleda en dialog med branschen om föreskrifter och avgifter, i samband med att regeringen beslutar om lagrådsremissen om regleringen av tjänstepensionsföretag. Dialogen kommer att ske genom möten med referensgrupper.

Här kan du ta del av Åsa Larssons föredrag på Livdagen.