Etikett: Aspis Liv

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala 2 Mkr till CNA Insurance

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala CNA Insurance 2 miljoner kronor för rättegångskostnaden i en tvist mellan bolagen. Det framgår av ett färskt beslut i Stockholms tingsrätt. 

Tvisten mellan Aspis och CNA Insurance har sin grund i att CNA stod för ansvarsförsäkringen för Aspis Liv. Tvisten gällde skadeersättning på cirka 25 miljoner kronor. Aspis stämde CNA Insurance år 2011, men målet vilandeförklarades 2014 i väntan på ett avgörande i Aspis Livs tvist med bolagets tidigare VD Jan Paju.

Tidigare i år beslutade Svea hovrätt till Aspis Livs nackdel i tvisten med Jan Paju. Domstolen avvisade påståendet att det klarlagts att Jan Paju insett att den överföring av Aspis Livs tillgångar som genomfördes skedde till konton som inte tillhörde bolaget. Enligt domen skulle Aspis Liv och CNA — som då biträdde Aspis — tvingas stå för rättegångskostnader på knappt 750 000 kronor. Efter hovrättsdomen beslutades att försätta Aspis Liv i konkurs.

Konkursboet återkallade därefter sin talan i tvisten med CNA Insurance. Målet har nu avskrivits av domstolen, som också har beslutat att Aspis Liv i konkurs ska ersätta CNA Insurance för rättegångskostnaden i målet med 2 miljoner kronor. CNA hade ursprungligen krävt att beloppet skulle fastställas till 3 miljoner kronor, men domstolen menade att summan 2 miljoner kronor v var mer skälig.

Tidigare i november konstaterade konkursförvaltaren för Aspis Liv att underskottet i konkursboet uppgick till cirka 36 miljoner kronor. CNA Insurance möjligheter att få ut någon ersättning från konkursboet verkar därmed begränsade.

Du som prenumererar på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av domen. 

36 miljoner kronor saknas i konkursen efter Aspis Liv

Bristen i konkursboet för Aspis Liv Försäkrings AB uppgår till 36,4 miljoner kronor. Det framgår av bolagets förvaltarberättelse som nu lämnats in av konkursförvaltarna till tingsrätten i Norrköping. 

Aspis Liv försattes i konkurs den 25 maj i år, sedan bolaget förlorat en tvist där bolaget riktat krav mot företagets tidigare VD Jan Paju och företrädaren Alexandros Antzoulides. Bolaget hade då varit i likvidation sedan 2010, och konkursen begärde av likvidatorerna Robert Wikholm och Fabian Ekeblad. Konkursförvaltare är advokat Jonas Premfors vid DLA Pipers advokatbyrå.

Nu har förvaltarberättelsen lämnats in till Norrköpings tingsrätt. Av den framgår att bristen i konkursen uppgår till 36,4 miljoner kronor. Tillgångarna i boet uppgår enligt förvaltarberättelsen till 1,4 miljoner kronor. De prioriterade skulderna är på 25,0 miljoner kronor och de oprioriterade skulderna 12,8 miljoner kronor. Skulderna sägs i förvaltarberättelsen framförallt handla om återförsäkringsbolaget Swiss Re och revisionsbyrån PwC.

I förvaltarberättelsen går konkursförvaltaren igenom den sorgliga historien om hur Aspis Livs pengar försvann genom olika märkliga turer.

Förvaltaren skriver i övrigt i sin förvaltarberättelse att det inte ser ut att finnas skäl att begära återvinning i konkursen och att han inte gör någon annan bedömning av tidpunkten för obestånd än likvidatorerna. Bokföringen varit i god ordning under likvidationsperioden, enligt förvaltaren. Inte heller ser han att det skulle finnas någon anledning att kräva skadestånd från likvidatorerna på grund av att de agerat felaktigt, eller att likvidatorerna agerat mot bättre vetande när de drev processer mot bolagets tidigare företrädare.

Ägare till Aspis Liv vid konkursen var Aspis Capital (85,5 procent), Aspis Pronia General Insurance (9,5 procent) och Theodoros Anagnostopoulos (5 procent).

Här kan du som är Sak & Liv Premium-abonnent ta del av förvaltarberättelsen.

Bolaget var på obestånd – därför begärdes Aspis i konkurs

Likvidatorerna gjorde bedömningen att bolaget var på obestånd. Det är orsaken till att bolaget nu begärdes i konkurs. 

Det framgår av den konkursansökan som Aspis Liv lämnade in under fredagen. 

Av ansökan framgår också att likvidatorerna Robert Wikholm och Fabian Ekeblad förespråkar Leif Baecklund som likvidator. Leif Backlund är enligt ansökan villig att åta sig uppdraget och är inte förhindrad av jäv.

Likvidatorerna argumenterar också för att det är lämpligt att bolagets konkursförvaltare är lokaliserad i Stockholm med tanke på att likvidationen har hanterats i Stockholm alltsedan bolaget år 2009 förlorade rätten att bedriva försäkringsrörelse, sedan FI konstaterat att bolaget saknade tillgångar som täckte åtagandena. 

Att bolaget var på obestånd stod klart efter en dom i Svea hovrätt där bolaget riktat krav mot företagets tidigare VD Jan Paju och företrädaren Alexandros Antzoulides. Aspis Liv förlorade i hovrätten liksom i tingsrätten,  och av domen framgick att Aspis Liv tillsammans med försäkringsbolaget CNA skulle stå för Pajus och Antzoulides rättegångskostnader på sammanlagt nära 750 000 kronor.

Du som är Premium-prenumerant kan klicka här för att läsa Aspis Livs ansökan om konkurs.