Etikett: baker & McKenzie

AIG vann i tvist med J Lindeberg efter förskingring i USA

(Uppdaterad version) Försäkringsbolaget AIG har vunnit en tvist med modeföretaget J Lindeberg vid Stockholms tingsrätt. Tvisten gällde bland annat vilken upplysningsplikt försäkringstagaren har mot försäkringsbolaget. När en anställd förskingrade pengar ville J Lindeberg ha ersättning ur sin förmögenhetsbrottsförsäkring. AIG nekade ersättning eftersom företaget lämnat felaktig information om sina säkerhetsrutiner. 

I januari 2015 upptäckte J Lindeberg att en anställd på bolagets dotterbolag i USA förskingrat pengar.

Totalt handlade det om 424 000 USD, motsvarande 3,7 miljoner kronor. Pengarna hade successivt under fem års tid förts över från företagets PayPal-konto – kopplat till bolagets Internetförsäljning – till ett konto som disponerades av den anställde. 

Skadan anmäldes till AIG där J Lindberg hade en förmögenhetsbrottsförsäkring.

AIG tillbakavisade dock att hade skyldighet att betala ut ersättning.

Bakgrunden till detta var att AIG menade att företaget lämnat oriktiga uppgifter på en blankett om kontrollrutiner, i samband med att försäkringen förnyades. Bland annat hade J Lindeberg uppgivit att man hade dualitet för alla sina konton, det vill säga att det krävs signaturer från två anställda för att det ska kunna ske en utbetalning.

Detta stämde inte för dotterbolaget i USA, JLUSA, där en enda anställd hade helt självständig rätt att teckna bolagets PayPal-konto. 

Sedan AIG markerat att man inte avsåg att betala ut någon ersättning, valde J Lindeberg under hösten 2016 att stämma AIG. 

Enligt domen i Stockholms tingsrätt, som föll under december, borde J Lindeberg ha förstått att frågor om interna kontrollfunktioner handlade både om moderbolaget och det amerikanska dotterbolaget. Om AIG skulle ha känt till bristen på interna rutiner i det amerikanska dotterbolaget, skulle AIG ha gjort undantag för skador i detta bolag, resonerar domstolen. Därmed ska AIG inte vara skyldigt att betala ut någon ersättning, enligt domstolens beslut. J Lindeberg ska nu därför stå för rättegångskostnaderna på 750 000 kronor. 

– Domen har stort intresse ur principiell synvinkel, i och med att den tar sikte på försäkringstagarens upplysningsplikt vid företagsförsäkring – ett i branschen omdiskuterat område som ”i modern tid” inte har varit föremål för någon rättspraxis, säger advokat Stefan Bessman vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, som varit ombud för AIG i målet.

– Med tanke på att det slags frågeformulär som domen tar sikte på är vanligt förekommande i branschen, så lär domen väcka betydande intresse.