Etikett: begagnad livförsäkring

Kund förlorade tvist mot förmedlare om begagnad k-försäkring

En kund i Oskarshamn stämde förra året en försäkringsförmedlare efter att ha förlorat pengar på en begagnad livförsäkring i ett livbolag i Brunei. Nu har dom fallit i tingsrätten. Kunden förlorar tvisten och tvingas betala 219 000 kronor i rättegångskostnader. 

I samband med en skidresa våren 2011 träffade kunden en förmedlare anställd vid Arnulf Försäkringsmäkleri AB, och fick senare råd om att placera pengar i en begagnad k-försäkring tecknad i ett livbolag baserat i Brunei: Orion Life Insurance Ltd. Enligt information från förmedlaren skulle försäkringen ge en utdelning på 10,5 procent eller knappt 100 000 kronor per år. Försäkringen övertogs från en annan kund i en affär som förmedlades av försäkringsförmedlaren. 

I juni 2011 stod det klart att kupongbetalningarna skulle ställas in eftersom livbolaget hade ekonomiska problem. 

Kunden försökte först få ut ersättning under förmedlarens ansvarsförsäkring i AIG, men fick då besked att denna typ av förmedling inte omfattades av ansvarsförsäkringen.  

Den 9 juni förra året stämde kunden förmedlarbolaget på 930 000 kronor, med hänvisning till att pengarna i det Brunei-baserade bolaget till större delen gått förlorade. Han hävdade bland annat att förmedlaren vilselett honom och undanhållit information om hur dålig ekonomi livbolaget hade. 

I en första vända fick kunden rätt i en tredskodom i Skaraborgs tingsrätt. Förmedlarbolaget ansökte om återvinning, och efter en ny rättegång blev resultatet att kunden förlorade. 

Tingsrätten menar i sin dom att kunden inte kunnat visa att förmedlaren brustit i sin förmedling, på så sätt att förmedlaren är skadeståndsskyldig. Domstolen skriver också att det inte går att klarlägga hur stor kundens förlust är, eftersom hanteringen av de ekonomiska problemen i livbolaget inte är färdig och det först år 2020 står klart hur mycket pengar som kan komma att delas ut till kunderna. 

Domen överklagades den 6 november av kunden. 

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium klicka för att läsa hela domen.