Etikett: Bengt Kärde

Nu har Förenade Liv fattat beslut om likvidation

Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) har nu trätt i frivillig likvidation sedan beståndsöverlåtelser har skett till Folksam Liv respektive Folksam Sak. 

Beståndsöverlåtelserna till Folksam Liv och Folksam Sak beslutades och genomfördes under förra året och verkställdes den 1 juni. Den uttalade avsikten är — enligt bolagets senaste årsredovisning — att Förenade Liv ska avvecklas under första kvartalet 2019.

Beslut om likvidation fattades den 14 december förra året. Likvidator för bolaget är advokat Bengt Kärde vid advokatfirman DLA Piper.

— Beslutet har fattats på basis av en analys som utvisar att införlivningen är görbar samtidigt som den effektiviserar Folksam och gagnar samtliga berörda företagskollektiv, hette det i årsredovisningen om bakgrunden till beslutet att avveckla bolaget.

Förenade Liv är fokuserat på frivilliga gruppförsäkringar, och har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1949. Folksam köpte år 2001 både varumärket Förenade Liv och bolaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB, och sedan 2012 ingår bolaget i Folksam Sak-koncernen. Förenade Liv beskriver sig som marknadsledande på gruppförsäkringar för tjänstemän och akademiker, med över 850 000 försäkrade personer i cirka 1 200 företag och organisationer.

År 2017 hade Förenade Liv Gruppförsäkrings AB en premievolym på 1 086 miljoner kronor, varav 649 miljoner kronor avsåg premieinkomster i livrörelsen och 437 miljoner kronor premieintäkt för egen räkning i sakrörelsen. Resultatet uppgick till —37 miljoner kronor efter skatt. Vid utgången av året uppgick placeringstillgångarna till cirka 3,7 miljarder kronor. VD sedan 2016 och fram till likvidationen har varit Kenneth Axelsson.