Etikett: Bengt lindström

Därför stäms LF Sak av konstnären Bengt Lindströms dödsbo

Konstnären Bengt Lindströms dödsbo har stämt Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Detta eftersom bolaget varit försäkringsgivare till en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som förvaltat konstnärens tillgångar. Advokaten har – enligt en komplettering av stämningsansökan – sålt värdefulla tavlor utan att köpeskillingen har betalats till konstnären.

Sak & Liv kunde tidigare i år berätta att den avlidne konstnären Bengt Lindströms dödsbo kräver Länsförsäkringar Sakförsäkring AB på 12,7 miljoner kronor. Kravet mot Länsförsäkringar Sak riktas både från dödsboet och från företaget Konstnären Bengt Lindström AB i likvidation.

Stämningsansökan till Stockholms tingsrätt har nu utvecklats med en skrift, som ger en fördjupad bakgrund till tvisten.

Det framgår där att kravet mot Länsförsäkringar Sak grundar sig på att en advokat – numera avliden – anses ha orsakat ekonomisk skada både för Bengt Lindström och för hans företag. Advokaten förordnades som förvaltare sedan Bengt Lindström år 2003 drabbats av en stroke. När Bengt Lindström avlidit 2008 uppenbarades oegentligheter i förvaltningen. Bland annat hade ett antal tavlor sålts utan att pengarna kommit konstnären eller hans företag till del. Kärandeombudet summerar skadan till sammanlagt 12,7 miljoner kronor.  

Advokaten hade en förmögenhetsbrottsförsäkring i Länsförsäkringar Sak. Anspråk framfördes anspråk till Länsförsäkringar Sak år 2009. 

I november 2017 återkom Länsförsäkringar efter skriftväxling med beskedet att anspråken kommit in alltför sent, så att preskription eller preklusion inträffat.  

Tingsrätten har nyligen bett om vissa kompletteringar från kärandeombudet, bland annat när det gäller konkretisering av varför dödsboet anses vara part i målet.

Bengt Lindström var en av Sveriges mest kända konstnärer känd för sina färgsprakande och groteska figurer. Han finns bland annat representerad på Moderna museet och Nationalmuseum. 

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av utvecklingen av stämningsansökan. 

Konstnären Bengt Lindströms dödsbo stämmer LF Sak på 12 Mkr

Den avlidne konstnären Bengt Lindströms dödsbo kräver Länsförsäkringar Sakförsäkring AB på 12 miljoner kronor i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. 

Kravet riktas från dödsboet och företaget Konstnären Bengt Lindström AB i likvidation.

Av stämningsansökan framgår att kraven är kopplade till agerandet från en advokat, numera avliden. Dödsboet har enligt stämningsansökan riktat krav mot Länsförsäkringar Sak, men fick i november förra året till svar att ärendet var föremål för preklusion.  

Vad exakt är det då som den avlidne advokaten anklagas för, och som Bengt Lindströms dödsbo menar att Länsförsäkringar Sak ska betala för? 

Det framgår inte av stämningsansökan. 

Kärande har fått i anstånd fram till den 31 augusti att inkomma med komplettering av stämningsansökan. Stämning har ännu inte utfärdats av domstolen. 

Man kan konstatera att det tycks vara en mycket komplicerad boutredning efter konstnären, där bland annat domstol har entledigat en tidigare boutredningsman. 

Så här skriver den nuvarande boutredningsmannen  advokat Ferdinand Hellers till tingsrätten: 

– Arvsskiftet efter Bengt Lindstro¨m har varit och a¨r ett synnerligen komplicerat och infekterat a¨rende. Jag a¨r med tanke pa° det, och att jag oga¨rna vill binda annan boutredningsman, om en sa°dan skulle utses efter o¨verklagande, vid na°gra processhandlingar i rubricerade ma°l, inte komfortabel med att inge en komplettering av sta¨mningsanso¨kan.

Bengt Lindström var en av Sveriges mest kända konstnärer, känd för sina färgsprakande och groteska figurer. Han finns bland annat representerad på Moderna museet och Nationalmuseum. Bengt Lindström avled 2008.