Etikett: Bergvik

Länsförsäkringar skapar separat bolag för sitt skogsinnehav

Länsförsäkringar meddelade under fredagen att man avser att starta ett nytt företag med inriktning på förvaltning av de 80 000 hektar skogsmark som man tilldelas vid omstruktureringen av Bergvik Skog. 

Bakgrunden är att Bergvik Skog AB är på väg att omstruktureras. Ägandet av bolagets skog att övergå till företagets delägare; Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM, BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

För länsförsäkringsgruppen kommer det att innebära ett ägande av cirka 80 000 hektar produktiv skogsmark. Marken är tänkt att föras över till det nybildade bolaget, som ska ha skogsförvaltningen i egen regi.

Avsikten är att det nya bolaget ska bildas under första halvåret 2019. Rekryteringen av VD och övrig personal inleds inom kort.

Planerna på omstrukturering av Bergvik Skog offentliggjordes för ett år sedan, i november 2017.